Škola zahradou. Nový projekt se Střední uměleckou školou v Ostravě

 

Od října 2022 rozvíjíme společně se Střední uměleckou školou v Ostravě nový vzdělávací projekt Škola zahradou. Studenti/ky se budou věnovat oblastem jako škola a dobrý život, bezpečné zóny, péče a sebepéče, identita, půdní ekosystém a zahrada, inkluzivní pedagogika, toxické vztahy na různých úrovních, včetně šikany a sociálních sítí.

Jednotlivá témata budou otevírat pozvaní lektoři a lektorky, kterými jsou umělci, přednášející vysokých uměleckých škol nebo jejich nedávní absolventi, ale i například environmentalisté. Těmi prvními byla umělkyně Eva Koťátková a učitel Martin Tománek.

Obecnou metaforou pro celý edukativní program je zahrada a permakulturní způsob jejího rozvíjení a péče o ni. Naše nová zahrada, založená na principech permakultury, téměř přiléhá k budově jen několik desítek metrů vzdálené SUŠ Ostrava. Obě instituce tedy symbolicky propojuje.

V čem spatřuje smysl společné práce ředitel Střední umělecké školy Ostrava Martin Mikolášek?

Stále silněji vnímáme nutnost proměny způsobu uměleckého vzdělávání. Myslíme si, že větší a aktivnější roli při koncipování jeho podoby, průběhu a výsledku mají hrát sami studující. Právě oni by měli do rámce daného technologickými východisky a základními estetickými kritérii vnášet témata, která jsou pro ně zásadní. Pedagog se v tomto smyslu stává průvodcem a dobrým rádcem na jejich vzdělávací cestě. Pomáhá, ale nekáže.

Od workshopů vedených zkušenými lektory (umělkyněmi a umělci), v tak inspirativním prostředí jako je PLATO a zahrada vznikající v jeho okolí, očekáváme především to, že žáci začnou vědomě využívat svého kreativního potenciálu k tomu, aby autonomním výtvarným jazykem artikulovali to, co je zajímá, inspiruje, ale třeba i trápí či irituje.“

Projekt bude trvat do léta 2023.

 

14

Umělkyně Eva Koťátková se středoškolskými studenty © Alice Sovadinová, PLATO
Z projektu Škola zahradou © Alice Sovadinová, PLATO
Z projektu Škola zahradou © Alice Sovadinová, PLATO
Umělkyně Eva Koťátková se středoškolskými studenty © Alice Sovadinová, PLATO