Stali jsme se součástí mezinárodního projektu Shaping patterns

 

Stali jsme se součástí mezinárodního projektu Shaping patterns, zaměřujícího se na propojování vzdělávání a kultury. Účastníme se jej jako jedna z šesti organizací a jediná česká.

K účasti nás přizvala organizace sideviews z Berlína, která má za sebou projekty například pro Haus der Kulturen der Welt Berlin nebo Kunst-Werke Berlin.

Našimi dalšími partnery jsou Kulturprinsen (Dánsko), Kunsten (Dánsko), Villa Zebra (Nizozemí) a Yellow Brick (Řecko). PLATO se tak zapojí do mezinárodní sítě předních vzdělávacích institucí.

První setkání se uskuteční v prosinci a projekt potrvá dva roky. Čekají nás společná pracovní setkání, workshopy se školními třídami a dětmi obecně a laboratoře pro profesionály: učitele/ky, umělce/kyně nebo kulturní pracovníky/ice.

Záměrem je připravit si metodologii vzdělávání skrze umění v době postupující klimatické krize, která ohrožuje budoucnost nejmladší generace. Naše nová zahrada se tak stane stěžejním tématem, metaforou i prostředkem pro rozvíjení a ověřování nových přístupů k našim edukačním aktivitám a partnerů v projektu.

 
Foto: Zuzana Šrámková, PLATO