Anatomie současné melancholie – recenze výstavy

 

Přečtěte si recenzi výstavy Měli nás za živé a prchali s křikem Martina Drábka v časopise Artalk.cz.

„I přesto, že se zde setkáváme také s díly z 20. století, je výstava především mnohovrstevnou metaforou současné senzitivity. Odráží proces, v němž se pod náporem změn a obtížně řešitelných dilemat stává naše intimní zóna viditelná, nervózní a nebezpečně průchodná. A ať to zní jakkoli banálně a obecně, právě tato schopnost zrcadlit svět v jeho paradoxní komplexnosti je pro PLATO Ostrava, které se po desetiletém dynamickém procesu dostává do pozice standardní evropské kunsthalle, momentálně onou primární ideovou a institucionální manifestací.“

Celá recenze

Výstava se koná do 16/4/2023.

 
Foto: Martin Polák, PLATO