PLATO Bauhaus končí k 30/6/2024

 

S lítostí oznamujeme, že v PLATO Bauhausu ukončíme všechny aktivity ke konci června 2024. Od roku 2018 víme, že mimořádná příležitost působit v bývalém hobbymarketu jednou skončí. A náš čas se naplnil.

Bez nadsázky můžeme říci, že tento prostor nám přirostl k srdci hodně pevně, resp. s ním spíše srostl. Snad se nám prostřednictvím Bauhausu dařilo ukázat, že kvalita instituce se nutně neodvozuje od architektonických kvalit jejího sídla.

Galerii v konvertovaných historických památkách nebo novostavbách má každé větší evropské město. Dlouhodobou možnost experimentovat ve výjimečných prostorách poskytují pouze města odvážná. Děkujeme za tu možnost.

Jsme v naprostém souladu s vlastníkem objektu, městem Ostrava, že tento typ stavby nepatří do centra města a ani kvůli stavu objektu do něj nemá smysl dále investovat. Momentálně město Ostrava připravuje demolici objektu. Jakmile budeme mít informace o dalším rozvoji území, budeme je sdílet.

Od září 2022 do září 2023, kdy jsme PLATO Bauhaus nabídli našim partnerům, platformám, institucím a jednotlivcům, především mladým lidem, navštívilo tento prostor 16 718 návštěvníků. Jednoznačně se potvrdilo, že Ostravě chybí v centru finančně dostupné prostory. Partneři, jejichž výčet uvádíme níže, potřebují ke své činnosti pouze teplo, světlo, prostor a základní vybavení jako židle, obrazovka a prodlužovačka. Program si zajistí sami a přivedou si s sebou i své publikum. Tuto zkušenost jsme předali jak odboru kultury, radě města, tak Komisi kultury.

PARTNEŘI Z OSTRAVY A REGIONU
Antikvariát a klub Fiducia
Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském
Bears of Ostrava*
Bludný kámen
Divadlo loutek Ostrava
Fakulta umění Ostravské univerzity*
Festival Hudební současnost Ostrava*
Festival Ostrava Kamera Oko*
Fridays For Future*
Gendertlachy*
Gin&Platonic*
Gymnázium Hladnov
Janáčkova filharmonie Ostrava*
Jeden svět Ostrava*
Jednou z.s.
Knihovna města Ostravy
Magistrát města Ostravy*
MAPPA – městský atelier prostorového plánování a architektury
Mental Café*
Nadační fond Křídlení
Organizace pro pomoc uprchlíkům, Ostrava*
Ostravské centrum nové hudby*
Ostravský PRAJD*
Pro Jantar, s.r.o.*
Renarkon*
Setkání paliativních zdravotníků a pečovatelů nad autorskou poezií
Střední umělecká škola Ostrava*
Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava-Zábřeh – studentiky
Vzájemné soužití o.p.s.

Wichterlovo gymnázium
Workshopy umělců a umělkyň: Jan Bogy Lörincz a Michaela Davidová

CELOSTÁTNÍ PARTNEŘI
Dnipro Center for Contemporary Culture (UKR)
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Festival Mezipatra* (Praha, Brno)
ICOM Prague 2022
Konference Gestalt terapie (psychoterapie)
My Street Films, z.s. (Praha)
Nadační fond Via Clarita* (Praha)
Národní filmový archiv (Praha)
Nová síť, český kulturní network (Praha)
Open Studios Art Hub* (Brno)
Platforma pro sociální bydlení, z.s. (Praha)
Platforma pro včasnou péči z.s. (Praha)
Rozkoš bez rizika & Česká společnost AIDS pomoc
Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s.* (Praha)
Televizní institut s.r.o. (Brno) + Netflix ČR
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

*pravidelná spolupráce s pravidelnou frekvencí (týden/měsíc/rok)

 
Foto: Martin Polák, PLATO