Jsme v užším výběru na cenu Mies van der Rohe Awards 2024

 

Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe oznámily užší výběr 40 realizací, které budou soutěžit o ocenění Evropské unie 2024 za současnou architekturu – EU Prize for Contemporary Architecture—Mies van der Rohe Awards. Jsme na shortlistu jako jediná stavba ČR! Gratulujeme autorovi konverze historické budovy Robertu Koniecznému & KWK PROMES a investoru stavby statutárnímu městu Ostrava.

Zdůvodnění:

„Skutečně evropský rozměr dodává ostravské městské galerii PLATO nejen její mezinárodní výstavní program, ale také přeshraniční polský architekt Robert Konieczny, který je autorem vítězného soutěžního projektu a jeho realizace. Čtyři desetiletí úsilí ostravských občanských a kulturních iniciativ o založení městské galerie současného umění - Kunsthalle—vyvrcholilo před pěti lety odkoupením zchátralého průmyslového areálu městských jatek od soukromého vlastníka. Objekt byl citlivě očištěn, zcela zničené prvky fasád z kamenného zdiva byly obnoveny a doplněny. Obě původní haly byly propojeny společnou centrální „ulicí“, ze které se vstupuje do všech pěti výstavních sálů nabízejících různé charakteristiky výstavního prostředí. Otvory, které byly necitlivě vyřezány do fasády při dřívějším druhotném využití objektu jako technického dvora a garáží, jsou nově řešeny jako moderní otvíravé prvky – otočné části fasády – které umožňují různé varianty propojení interiéru galerie s veřejným prostorem a okolní dešťovou zahradou. Městská galerie PLATO se stává klíčovým prvkem revitalizace celé původně průmyslové části města přiléhající k železnici, ve které má v krátké době vzniknout řada dalších obytných budov a pracovních příležitostí. Díky nezměrnému úsilí místních občanských iniciativ a také díky úspěšné realizaci architektonické soutěže bylo možné nechat tuto industriální perlu znovu zazářit, jako nové centrum umělecké diskuse o ekologii, feminismu a sociální spravedlnosti ve městě, které teprve nyní nachází svou moderní postindustriální identitu.“

Finalisté budou oznámeni začátkem února, slavnostní ceremoniál s vyhlášením hlavní ceny se uskuteční 13/5 nebo 14/5/2024 v Miesově pavilonu v Barceloně.

 
Foto: Martin Polák, PLATO