Skutečně evropský rozměr. Nominační text na Mies van der Rohe Award 2024

 

Poslední dny a týdny se v PLATO nesou ve znamení blížícího se vyhlášení vítěze evropské architektonické ceny Mies van der Rohe Award 2024, které proběhne 25/4/2024 v Bruselu. Aktuálně se připravujeme na návštěvu komise, která chce budovu galerie vidět za plného provozu. Přečtěte si text zdůvodňující nominaci PLATO.

„Skutečně evropský rozměr dodává ostravské městské galerii PLATO nejen její mezinárodní výstavní program, ale také přeshraniční polský architekt Robert Konieczny, který je autorem vítězného soutěžního projektu a jeho realizace.

Čtyři desetiletí úsilí ostravských občanských a kulturních iniciativ o založení městské galerie současného umění—Kunsthalle—vyvrcholilo před pěti lety odkoupením zchátralého průmyslového areálu městských jatek od soukromého vlastníka. Objekt byl citlivě očištěn, zcela zničené prvky fasád z kamenného zdiva byly obnoveny a doplněny. Obě původní haly byly propojeny společnou centrální „ulicí“, ze které se vstupuje do všech pěti výstavních sálů nabízejících různé charakteristiky výstavního prostředí. Otvory, které byly necitlivě vyřezány do fasády při dřívějším druhotném využití objektu jako technického dvora a garáží, jsou nově řešeny jako moderní otvíravé prvky—otočné části fasády—které umožňují různé varianty propojení interiéru galerie s veřejným prostorem a okolní dešťovou zahradou.

Městská galerie PLATO se stává klíčovým prvkem revitalizace celé původně průmyslové části města přiléhající k železnici, ve které má v krátké době vzniknout řada dalších obytných budov a pracovních příležitostí. Díky nezměrnému úsilí místních občanských iniciativ a také díky úspěšné realizaci architektonické soutěže bylo možné nechat tuto industriální perlu znovu zazářit, jako nové centrum umělecké diskuse o ekologii, feminismu a sociální spravedlnosti ve městě, které teprve nyní nachází svou moderní postindustriální identitu.“

Osamu Okamura

Dalšími čtyřmi finalisty jsou studijní pavilon v kampusu Technické univerzity v Braunschweigu (Dolní Sasko, DE) od Gustava Düsinga a Maxe Hackeho (Berlín, DE); škola Reggio v Madridu, (komunita Madrid, ES) od Andrese Jaqueho / Kanceláře pro politické inovace (Madrid, ES); znovuzrození kláštera Saint-François v Sainte-Lucie-de-Tallano / Santa Lucia de Tallà (Korsika, FR) od Amelia Tavella Architectes (Aix en Provence, FR); a Häge v Lundu (Scania County, SE) od Bredeland & Kristoffersen architekti (Oslo, NO).

 
Foto: Jan Antoš, PLATO