Dočasné struktury 1

knihovna
Vzájemná šetření

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělec:
Jan Šerých

Kurátor:
Marek Pokorný

 

Knihovna a čítárna PLATO jako dílo od vizuálního umělce Jana Šerých, které umožňuje soustředěnou četbu i aktivní dialog čtenáře s prostorem.

Výjimečný fond uměleckých publikací, časopisů a dalších materiálů o současném umění a jeho souvislostech je přístupný veřejnosti (převážně prezenčně). Najdete zde na 10.000 knih zakoupených galerií, ale také pocházejících z darů soukromé knihovny a Knihovny města Ostravy, která PLATO poskytla soubor výtvarných publikací.

Tématem Vzájemných šetření jsou kniha, informace a vědění jako nekonečné a proměnlivé univerzum, kde se jednotlivé texty nečekaně a inspirativně propojují a vytvářejí další a další významy a interpretace.

„Knihovna je jednou ze základních institucí, jež uchovávají a zprostředkovávají vědění především v podobě textů a jejich nosičů. Je to vždy unikátní soubor, jehož rozsah a obsah ovlivňuje řada faktorů. Navíc způsoby jeho třídění a užívání nejsou určeny a priori, ale situačně. Knihovna tedy nejen uchovává, ale zároveň produkuje – vztahy mezi texty, knihami, obrazy, tématy a uživateli. Knihovna je performativní a otevřený systém, jakkoli vně může působit rigidně a prakticky.

Ve spolupráci s umělcem Janem Šerých vzniká environment jako nostalgický povzdech nad dobou, kdy knihovna dokládala intelektuální a sociální status svého vlastníka. Kdy se teprve rodil bezpříznakový systém uspořádání jednotlivých svazků pro rychlé a přesné vyhledávání konkrétního díla. Kdy byla knihovna pulsujícím vesmírem touhy, zahradou intelektuálních rozkoší, zrcadlem i předpokladem zrodu subjektu.

Projekt je také lehce ironickou analogovou variací na digitální svět, kde nám algoritmy splní přání ještě před tím, než jsme schopni ho vyslovit (či napsat do vyhledávače). A zároveň svou neúplností poskytuje prostor pro náhradní řešení, k nimž bychom jinak nedospěli.“

Marek Pokorný

Jan Šerých (1972, Praha, CZ) je absolvent AVU v Praze; v 90. letech člen umělecké skupiny Bezhlavý jezdec. Jeho tvorbu charakterizuje minimalistická forma a práce s jazykem geometrie, znakovými systémy a kódy, za nimiž se často skrývá zpracovaná emocionální zkušenost. Mísí se u něho „vysoké“ s „nízkým“; čistá estetika redukovaných forem se sférou popkultury a masmédií; skepse vůči možnostem a smyslu uměleckého díla, zkoumání limitů jazyka či různých způsobů třídění informací s ryze subjektivními impulsy. Žije a pracuje v Praze.

 

13

Knihovna (c) Martin Polák, PLATO
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák