Dočasné struktury 1

prodejna
Dynastie

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělci:
Julia Gryboś & Barbora Zentková, Milan Houser, Johana Pošová

Kurátorky:
Daniela & Linda Dostálkovy

 

Prodejna s ojedinělou nabídkou knih o umění jako společné dílo čtveřice umělců s odlišným tvůrčím přístupem. Společně vytvořili prostor se vzájemně propojenými prvky, které se v čase oddělují a znovu k sobě navracejí.

Prodejna nabízí specifický soubor uměleckých publikací z českých i zahraničních nakladatelství, které vybraly samy kurátorky. Dynastie jako prostor otevřený představivosti a spřízněnosti, kde si knihy většinou dostupné jen v e-shopech můžete před zakoupením prolistovat.

„Jednotlivé komponenty prodejny vytvořené umělci vyvolávají napětí mezi uměleckým dílem a jeho displejem, odbourávají hranice mezi autorem a čtenářem, umělcem a divákem. Společným přístupem všech vyzvaných je záměrná práce s torzem jejich díla, které tímto otevírá možnosti k vzájemnému sloučení. Jejich autorské pojetí tak připomíná dynastii — rodovou příslušnost vzájemně spřízněných aktérů, která automaticky generuje členství.

Dynastie nám umožňují klasifikovat, lépe řečeno identifikovat ‚jiné‘ (stejně tak i nás samotné) a paralelně šíří oblasti vědění, praktik, zvyků, vztahů a věcí. Dynastie je mantrou, kterou udržujeme s vědomím toho, že ‚něco‘ bude vždy pokračovat a zlepšovat se. Věříme, že v dnešní době, která je vstřícná prosakování příbuzných disciplín vlastních umělecké praxi, nám již knihy neslouží pouze jako zdroj mistrného čtení. Knihy nám nyní spíše otevírají soubor nekonečných variací podněcující naši fantazii.

Výstava představí několik sérií vytvořených jak samotnými umělci, tak nakladatelstvími, která mají ambice přizpůsobovat svou činnost a následnou distribuci tvůrcům, výstavám či příbuzným formátům. Dávají tím možnost reflektovat specifickou situaci vzniku instituce a uměleckého díla.“

Daniela & Linda Dostálkovy

Julia Gryboś (1988, Opole, PL) & Barbora Zentková (1986, Martin, SK) jsou absolventky Ateliéru malby II na FaVU v Brně, kde pokračují v doktorském studiu. Jsou držitelkami ceny Oskara Čepana (2016). Pracují jako umělecké duo a jejich společný zájem se vyvinul od média malby ke sdílenému zájmu o soustředěnou práci s prostorem. Žijí a pracují v Brně.

Milan Houser (1971, Vyškov, CZ) absolvoval AVU v Praze. Od roku 2010 je děkanem FaVU v Brně. Věnuje se abstraktní malbě prolínající se s objektovou tvorbou. Zkoumá materiálové složky obrazu, dlouhodobě používá průmyslové technologie. Precizováním úzkého okruhu vybraných formálních postupů vytváří rozsáhlé série. Žije a pracuje v Brně.

Johana Pošová (1985, Praha, CZ) je absolventka Ateliéru fotografie UMPRUM v Praze. Vlastní hranice začleňuje do aktivující síly tvůrčího myšlení a umožňuje tak nahlédnout do svého vnitřního prostředí. Inscenace souborného díla je často definována nutností umělkyně obsáhnout stále nové vybrané techniky. Žije a pracuje v Praze.

 

14

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák