Dočasné struktury 3

dekor
Koncept Dekor 2

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělci:
Witold Ciechanowicz, Bohumír Dvorský, Jaroslav Josífko, Petr Markulček, Lubomír Procházka, Stanislav Rypl, Karel Říhovský, Jan Sedláček, Antonín Strnadel, Jiří Surůvka, Antonín Tomek, Věra Tošenovská, Teodor Tunk, Albert Wenk, Vilém Wünsche

Kurátor:
Marek Pokorný

 

Funkční zázemí PLATO, postupně budované společně s umělci, doplňuje tentokrát v roli „výzdoby“ prostoru soubor uměleckých děl zapůjčený z majetku statutárního města Ostrava. Druhé pokračování cyklu Koncept_Dekor rozpouští v rozlehlém interiéru bývalého hobbymarketu několik příkladů různých dobových estetik, které se propsaly do naší představy o ostravském magistrátu. Jednotlivá díla dvanácti umělců primárně určená k výzdobě kanceláří, reprezentačních i veřejných prostor radnice jsme uvedli do nových souvislostí. Můžeme je nyní vnímat jako autonomní umělecká díla?

„V majetku obcí a měst, ale také ministerstev a různých úřadů či institucí se nachází ohromující množství uměleckých děl naprosto různorodé kvality. Tyto soubory jsou dokladem měnícího se vkusu, podoby obchodu s uměním, ideologického či politického klimatu, ale také společenského vzestupu a úpadku. Pečlivě budovaný obraz institucí různého typu se více než sto let řídil jakousi obecnou představou náležité reprezentace, která posiluje převládající dobovou ideologii, ale vždy s vírou v jistou důstojnost dané instituce. Ne vždy na chodbách, v jednacích síních a reprezentačních prostorách visí ta nejlepší díla, nicméně převládá určité pojetí kvality.

Úpadek nastává postupně od 70. let minulého století a kulminuje v 90. letech, aniž se ho dodnes někdo pokusil zvrátit. Zmatení politických, společenských a kulturních hodnot se projevilo v odmítnutí samotného principu aktivního budování obrazu či identity měst (a institucí) prostřednictvím kultury a umění. Opravdu vážně ale přece můžeme brát pouze ty instituce, které svůj obraz a charakter vědomě a důsledně budují i prostřednictvím umění. Revizionistický přístup k souboru uměleckých děl z majetku statutárního města Ostrava je v kontextu galerie pro současné umění kromě jiného pokusem připomenout možné obrazy (minulosti a budoucnosti) města.“

Marek Pokorný

 

16

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák