PLATO

dnes
csen
Dočasné struktury 3

dekor
Koncept Dekor 2

Umělci:
Bohumír Dvorský, Jaroslav Josífko, Petr Markulček, Lubomír Procházka, Stanislav Rypl, Karel Říhovský, Antonín Strnadel, Jiří Surůvka, Antonín Tomek, Věra Tošenovská, Albert Wenk, Vilém Wünsche

Kurátor:
Marek Pokorný

 

Funkční zázemí PLATO, postupně budované společně s umělci, doplňuje tentokrát v roli „výzdoby“ prostoru soubor uměleckých děl zapůjčený z majetku statutárního města Ostrava. Druhé pokračování cyklu Koncept_Dekor rozpouští v rozlehlém interiéru bývalého hobbymarketu několik příkladů různých dobových estetik, které se propsaly do naší představy o ostravském magistrátu. Jednotlivá díla dvanácti umělců primárně určená k výzdobě kanceláří, reprezentačních i veřejných prostor radnice jsme uvedli do nových souvislostí. Můžeme je nyní vnímat jako autonomní umělecká díla?

„V majetku obcí a měst, ale také ministerstev a různých úřadů či institucí se nachází ohromující množství uměleckých děl naprosto různorodé kvality. Tyto soubory jsou dokladem měnícího se vkusu, podoby obchodu s uměním, ideologického či politického klimatu, ale také společenského vzestupu a úpadku. Pečlivě budovaný obraz institucí různého typu se více než sto let řídil jakousi obecnou představou náležité reprezentace, která posiluje převládající dobovou ideologii, ale vždy s vírou v jistou důstojnost dané instituce. Ne vždy na chodbách, v jednacích síních a reprezentačních prostorách visí ta nejlepší díla, nicméně převládá určité pojetí kvality.

Úpadek nastává postupně od 70. let minulého století a kulminuje v 90. letech, aniž se ho dodnes někdo pokusil zvrátit. Zmatení politických, společenských a kulturních hodnot se projevilo v odmítnutí samotného principu aktivního budování obrazu či identity měst (a institucí) prostřednictvím kultury a umění. Opravdu vážně ale přece můžeme brát pouze ty instituce, které svůj obraz a charakter vědomě a důsledně budují i prostřednictvím umění. Revizionistický přístup k souboru uměleckých děl z majetku statutárního města Ostrava je v kontextu galerie pro současné umění kromě jiného pokusem připomenout možné obrazy (minulosti a budoucnosti) města.“

Marek Pokorný