Dočasné struktury 5

displej
Bezmocný zdroj veškeré moci

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Umělec:
Zbyněk Baladrán

Kurátor:
Michal Novotný

 

Funkcí Dočasné struktury displej je utváření zázemí nebo prostředí pro prezentaci umění ve všech jeho podobách. Displej vstupuje s uměním do interakce a vytváří zcela specifické podmínky pro jeho prezentaci, čímž také ovlivňuje způsob, jakým je dílo ukazováno. Třetí displej Bezmocný zdroj veškeré moci, na kterém Zbyněk Baladrán spolupracoval s kurátorem Michalem Novotným, navazuje na dvě předchozí struktury: Liquid Octagone Belgičana Wesleyho Meurise a Sheer Indulgence Estonky Marge Monko.

„Jelikož PLATO operuje v prostorách bývalého obchodního domu, cílem nebylo vytvořit v pravém slova smyslu umělecko-výstavní infrastrukturu, jako jsou sádrokartonové zdi, podstavce, pódia nebo projekční boxy, ale spíše pracovat s umělci, kteří se zabývají ne-uměleckými způsoby vystavování a hlavně uvažováním o tom, jak různé způsoby prezentace ovlivňují naše vnímání toho, co je vystavováno. Na místě tak spíše než ideální galerie vzniká určitá prezentační scenérie, do níž jsou zasazovány další umělecké aktivity.

Autorem třetí prezentační struktury displej je Čech Zbyněk Baladrán (*1973), o jehož práci by se zkráceně dalo říci, že se zabývá tím, jak představy organizace vědění v jednotlivých společenských systémech zpětně ovlivňují fungování těchto společností. Ať již jde o databázi, filmový pás, diagram, fotografii, film nebo titulky, Baladrán tyto informační displeje vždy spojuje s transformačně utopickými momenty společností a jejich kritikou.

Displej Bezmocný zdroj veškeré moci, jehož název je volně převzat z esejů Karla Kosíka, pokračuje v Baladránově zájmu o kolektivní nevědomí jako předpokladu veškerého jednání, a tedy i dějinného vývoje. Prezentované video se zabývá nevědomím umělé inteligence, jakési obrovské zásobárny dat, a simulací subjektivity, která dnes probíhá prostřednictvím algoritmů. Instalace je jakousi alegorií lidského kolektivního nevědomí. Toho, jakým způsobem bylo zformováno ekonomickým systémem, v němž žijeme, a do jaké míry ovlivňuje fungování a vůbec možnost umělecké imaginace samotné. Kostra instalace, která v jedné části připomíná jakési trávicí ústrojí, v druhé paměťové úložiště, je samostatným uměleckým dílem, nabízí však také prostor pro další prezentaci.“

Michal Novotný

Zbyněk Baladrán (*1973, Praha, ČSSR) studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně navštěvoval ateliér vizuální komunikace Jiřího Davida, ateliér malby a ateliér nových médií na pražské AVU. Vytváří multimediální instalace a videofilmy, které charakterizuje hledání souvislostí a vzorců v subjektivním vnímání a jednání jednotlivců i společnosti. Je jedním ze spoluzakladatelů prostoru pro současné umění display a podílí se na výstavním programu tranzitdisplay. Byl spolukurátorem projektu Monument Transformace a členem týmu kurátorů (tranzit.org) pro Manifestu 8. Zúčastnil se významných mezinárodních výstav a přehlídek umění (Manifesta 5, 11. lyonské bienále, 56. benátské bienále, MoMA).

 

14

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák