Tisková zpráva:

Umělkyně Taus Makhacheva a Kris Lemsalu Malone zahajují „Čas oplakávání“

Kontakt pro média
Andrea Černá
andrea.cerna@plato-ostrava.cz
+420 727 815 134

 

Výstavy Taus Makhachevy a Kris Lemsalu Malone otevírají 19. května v ostravské městské galerii PLATO druhou část celoročního cyklu věnující se tématu ruin nazvanou „Čas oplakávání“. Taus Makhacheva vybrala video Baida se záznamem performance, která se v roce 2017 odehrála v rámci 57. bienále v Benátkách. Kris Lemsalu Malone vytvořila pro PLATO novou sochu Lazy Flower.

Dokumenty