Tisková zpráva:

Výstava Měli nás za živé a prchali s křikem

Kontakt pro média
Andrea Černá
andrea.cerna@plato-ostrava.cz
+420 727 815 134

 

Tři nové výstavy jsou v PLATO k vidění od 9/2 do 16/4/2023. Jednou z nich je mezinárodní projekt Měli nás za živé a prchali s křikem, který představuje téma sebescénování.

Tisková zpráva

Fotodokumentace výstavy ©Martin Polák, PLATO