Kulturní aktivity:

PLATO pro Bedřišku

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Akce se konají v osadě Bedřiška, Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách
(MHD zastávka Ferona, tram 7, 11, 17, 18)

 

Kolektiv Probuď domy zastřešuje od 9.7. do 21.7. aktivity proti vystěhování osady Bedřiška. PLATO podpoří iniciativu kulturními akcemi přímo v obytné kolonii.

Filmová přehlídka:
Terapie smíchem


Čt 19.7. v 16–18 h

Přehlídka humoru nejmladší generace českých animátorů. Výběr toho nejlepšího na domácím poli krátkého autorského animovaného filmu, a to hned ze tří uměleckých škol: pražských FAMU a UMPRUM a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kdo se směje naposled, ten asi brzo umře.

Projekce vhodná pro dospělé i děti.
Akce se koná ve spolupráci s PAF Olomouc a AniPromítačkou.

Workshop:
A co ty na to, sousede?

Aktuální situace v Bedřišce očima jejích obyvatel v roli reportérů a kameramanů. Obyvatelé kolonie mají k dispozici kameru, na niž několik dní zachycují své názory a pocity. Z nahraného materiálu může vzniknout autentický dokument o aktuálním dění v Bedřišce. Případná projekce komunitního filmu bude v sobotu 21.7., kdy celá dvoutýdenní akce Barvy Bedřišky vyvrcholí.

Projekce:
A co ty na to, sousede?

So 21.7. v 14–14.30 h

Projekce dokumentu o aktuální situaci v Bedřišce očima jejích obyvatel v roli reportérů a kameramanů. K dispozici měli kameru, na niž několik dní zachycovali své názory a pocity. Výsledek workshopu PLATO pro Bedřišku.