Přednáška:

Agnieszka Wiśniewska: Kultura ve světle politických změn

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Přednáška polské novinářky o tom, zda se kultura má, či nemá zabývat aktuální politickou situací. Akce se koná v rámci Polských dnů v Ostravě 2018.

Francis Fukuyama oznámil na konci 20. století konec historie. Nepředpokládal, že nás čekají Brexit, prezident Trump, vlády populistů a nacionalistů v Evropě. Může si kultura nevšimnout těchto změn? Nebo by se o politiku neměla zajímat? Pokud se kultura drží daleko od okolní reality, neztratí s ní kontakt?

Agnieszka Wiśniewska je šéfredaktorkou webu KrytykaPolityczna.pl. V letech 2009 až 2015 koordinovala činnost klubů Krytyky Polityczné. Je absolventkou polonistiky na varšavské Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského a sociologie na Varšavské univerzitě. Postgraduální studium absolvovala na varšavském Instytut Badań Literackich PAN. Mimo jiné napsala biografii Henryky Krzywonos Velká solidarita, malá solidarita. Ve vydavatelství Krytyky Polityczné se redakčně podílela na vydání knih o filmu.