Workshop:

Jak napsat žádost o grant na město?

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Lektorka: Ilona Rozehnalová

Vstupné 50 Kč

 

Změna termínu z původní soboty 6.10. na pátek 5.10.

Workshop s Ilonou Rozehnalovou (Antikvariát a klub Fiducia, Galerie Dole a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu) na téma, jak připravit žádost o dotaci statutárního města Ostrava.

Jaké jsou základní možnosti financování kultury v Česku? Jak požádat o dotaci statutárního města Ostrava? Na aktuálních podkladech si ukážeme, proč číst vyhlášení dotačního programu, jak vyplnit formuláře a připravit rozpočet, na co vše při podávání žádosti nezapomenout a co přijetí dotace obnáší.

Workshop povede Ilona Rozehnalová, zakladatelka jedné z nejdůležitějších nezávislých scén v Ostravě – klubu Fiducia, který pořádá výstavy (Fotografická galerie Fiducia a Galerie Dole), autorská čtení, debaty, přednášky a koncerty. Kromě Fiducie vede Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Je absolventkou Filozofické fakulty OU – obor český jazyk a literatura, bakalářské studium a absolventkou Univerzity Tomáše Bati – obor marketingová komunikace, magisterské studium. Ilona Rozehnalová se fundraisingu věnuje dvacet let, za sebou má stovku úspěšných žádostí.

Akce PLATO na podporu ostravské (nezávislé) kulturní scény je určena především začínajícím jednotlivcům/organizacím.