Vzdělávací program:

Akademie současného umění I / fotografie

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Zápisné:
500 Kč / 350 Kč studenti

Kapacita 20 osob

 

První ročník akademie současného umění pro zájemce různých věkových kategorií a profesí včetně studentů je věnován fenoménu fotografie a dalším podpůrným tématům.

Hlavní lektoři:
Michal Kalhous a Jiří Thýn

Hosté:
Tereza Kabůrková a Václav Kopecký

Témata

  • – Role média fotografie v současném umění; historické paralely s vývojem jiných médií; nastolení otázek týkajících se tohoto média: Primát fotografie v záznamu skutečnosti? Přesycení obrazem? Snadná dostupnost? Multiplicita?
  • – Základní seznámení s rolí média fotografie v dějinách umění, s technikami, žánry, změnou postupů a přístupů k fotografii v současnosti; přesahy a privilegia fotografie jako média v současném umění.
  • – Posílení odvahy k vlastní výpovědi v tvůrčím procesu.
  • – Rozkrytí mnohopohledovosti umění; recyklace fotografie; fotografie jako běžná činnost.

Kdo

Účastníky akademie budou provázet umělci Jiří Thýn a Michal Kalhous. Různé perspektivy těchto dvou ústředních osobností – fotografa opírajícího se téměř výhradně o koncept a fotografa, který vychází principiálně ze setkání s žitou skutečností – vytvoří spolu s jejich postřehy a znalostmi média zdánlivě dvoupólový rámec osnovy. Součástí akademie budou kromě debat, prezentací a komentářů k vybraným osobnostem také workshopy vedené samotnými umělci. Jiří Thýn a Michal Kalhous pozvali jako hosty rovněž umělce – Terezu Kabůrkovou a Václava Kopeckého.

Pro koho

Akademie současného umění je určena zájemcům různých věkových kategorií a profesí včetně studentů. Všem, kteří touží proniknout hlouběji do světa umění. Je nabídkou k dialogu o umění, umělcích a jejich tvorbě i inspiracích, ale také o omezeních, kterými se vyznačuje současný provozní systém umění. Zároveň přinese otázky na první pohled s uměním nesouvisející.

Dokumenty

Autorkou koncepce a programu akademie je Yvona Ferencová.
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Lektoři a hosté

Jiří Thýn ve své práci ohledává možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. Přestože řadí fotografie do cyklů, nevytváří početné série snímků na jedno téma. Cyklus využívá jako rámec přemýšlení o určitém problému, na který ukazuje z různých úhlů pohledu. Na výstavách kombinuje fotografie různých formátů s trojrozměrnými objekty a vytváří rytmizovaný celek, kde meziprostory zesilují sdělení. Obnažuje fotografii, aby ukázal, co předurčuje veškerou práci v tomto médiu. V jeho tvorbě se fotografická tradice nenásilně propojuje se současným postkonceptualismem… pokračovat

Michal Kalhous platí za autora těch velkých, šedivých a ledabyle zaostřených fotografií, na nichž můžeme spatřit bagr, výletníky u kříže nebo jitrnici na provázku. Svět je zaplněný miliardami předmětů a jejich kombinacemi se dostaneme s počty ještě mnohem dál. Pokud je nedejbože začneme ještě fotografovat, vznikají další skutečnosti, které je zase nutné dát do souvislostí, a my stále doufáme, že tenhle zmatek by mohl dávat nějaký smysl. A to nemluvím o situacích, těch už bude jistě k nekonečnu… pokračovat

Práce Terezy Kabůrkové mají svou povahou blíže k malbě přelomu 19. a 20. století, než k současnému chápání fotografie. Absolventku ateliéru Pavla Baňky na UJEP v Ústí nad Labem fascinuje světlo, barva a prostor. Část roku tráví na Šumavě ve vesnici Týnec, kde si volné chvíle na samotě mezi četbou čínské filozofie, pozorováním mraků a topením v kamnech krátí téměř jako nedělní malířka tvorbou… pokračovat

Jádrem tvorby Václava Kopeckého je zájem o zkoumání fotografického média. Činí tak pomocí klasických postupů fotografie a jejich rozšířením do materiálních, prostorových a časových souvislostí. Používá analogický aparát, nikoli z důvodů formálních, ale kvůli větší blízkosti k základnímu principu fotografování – zachycení světelných paprsků na světlocitlivý materiál… pokračovat

Zdroj: Artlist – Centrum pro současné umění Praha