Konzultace s kurátorem:

Konzultace s Karlem Císařem

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Rezervace zasílejte do 15.3.

Individuální konzultace (45 minut) se konají v PLATO Café.

Poplatek za konzultaci v rámci vstupného do galerie 30 Kč.

 

Jste umělec, nebo studujete uměleckou školu? Chcete představit své portfolio kurátorům a mluvit s nimi o Vaší práci?

Karel Císař vystudoval filozofii na Univerzitě Karlově v Praze a na Ženevské univerzitě. Působí jako docent pro obor teorie a dějiny moderního a současného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Za svou kurátorskou a teoretickou činnost byl oceněn pracovním grantem Ceny Igora Zabela za kulturu a teorii pro rok 2014.