Kino-pátek s autorským komentářem:

Roman Štětina: Ztracený případ (ČR, 2014) a Vrah skrývá tvar (ČR, 2010)

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Filmy jsou bez dialogů, 90 min

Akce se vztahuje k výstavě Dočasné struktury 5 (kino).

Vstup na projekce je součástí vstupného do galerie.

 

Detektivní seriál Columbo (1968–2003) a legendární „temná detektivka“ české provenience se pro laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2014 staly východiskem dvou filmových úvah. Filmy uvede autor.

Ztracený případ
Česko, 2014, 58 min
Režie: Roman Štětina
Hrají: Peter Falk (a.z.)

Filmová studie detektivního žánru vznikla přestříháním epizod legendárního televizního seriálu, který se natáčel mezi lety 1968 a 2003. Tento „nový“ díl zkoumá hranice mezi filmovou postavou a hercem, který ji ztvárňuje. Prostřednictvím střihové skladby snímek tematizuje snahu filmového průmyslu zachovat oblíbenou postavu co možná nejblíže zažitému vzoru a diváckému očekávání.

Vrah skrývá tvar
(Česko, 2010, 30 min
Autor: Roman Štětina

Reeditace detektivního filmu Vrah skrývá tvář (1966, režie Petr Schulhoff) s Rudolfem Hrušínským v roli majora Kalaše. Klíč k řešení celého případu má dívka, která po převážnou část vyprávění mlčí. Autor vystříhal všechny scény, ve kterých postavy pohybují ústy, a ponechal pouze zvukové efekty a hudbu. Výsledkem je němý film zhruba o třetinové délce oproti originální verzi, v zásadě respektující původní chronologii vyprávění. Jediné mluvené slovo, které se ve filmu objeví, zazní na samém závěru. Je to dívčin výkřik, který vede k vyřešení celého případu. Z „tváře“ se stává „tvar“, a z černobílé detektivky je český „film noir“, plný dramatických pohledů a zvláštně neklidné atmosféry.

Roman Štětina (*1986) je absolventem Fakulty umění a designu v Plzni, Akademie výtvarného umění v Praze a Umělecké akademie ve Frankfurtu nad Mohanem, kde studoval v ateliéru Judith Hopf a Douglase Gordona. Jako jeden z mála českých umělců se věnuje práci se zvukem, která na první pohled souvisí s vizuálním uměním jen zprostředkovaně. Jeho tvorbu také charakterizuje vztah k archivnímu materiálu, který autor aktualizuje a přetváří do řemeslně výrazných realizací, jimž nechybí inteligentní humor ani nápaditý obsah. Zabývá se mediálním prostředím jako takovým, přičemž vychází z praxe v Českém rozhlase, ale i aktivního hudebníka. Štětina je držitelem ESSL ART AWARD CEE či FilmPreis a absolvoval několik zahraničních rezidencí, mezi které patří např. londýnská LUX a Artist-in-residence ve Vídni.