PLATO

dnes
csen

Kino–pátek s autorským komentářem:

Roman Štětina: Ztracený případ (ČR, 2014) a Vrah skrývá tvar (ČR, 2010)

Filmy jsou bez dialogů, 90 min

Akce se vztahuje k výstavě Dočasné struktury 5 (kino)

Vstup na projekce je součástí vstupného do galerie

 

Detektivní seriál Columbo (1968–2003) a legendární „temná detektivka“ české provenience se pro laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2014 staly východiskem dvou filmových úvah. Filmy uvede autor.

Roman Štětina (*1986) je absolventem Fakulty umění a designu v Plzni, Akademie výtvarného umění v Praze a Umělecké akademie ve Frankfurtu nad Mohanem, kde studoval v ateliéru Judith Hopf a Douglase Gordona. Jako jeden z mála českých umělců se věnuje práci se zvukem, která na první pohled souvisí s vizuálním uměním jen zprostředkovaně. Jeho tvorbu také charakterizuje vztah k archivnímu materiálu, který autor aktualizuje a přetváří do řemeslně výrazných realizací, jimž nechybí inteligentní humor ani nápaditý obsah. Zabývá se mediálním prostředím jako takovým, přičemž vychází z praxe v Českém rozhlase, ale i aktivního hudebníka. Štětina je držitelem ESSL ART AWARD CEE či FilmPreis a absolvoval několik zahraničních rezidencí, mezi které patří např. londýnská LUX a Artist-in-residence ve Vídni.

 

Program 3’18

více v sekci Program