Program pro teenagery:

Express Yourself!

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Cyklus je určen pro skupinu 10 mladých lidí od 15 do 18 let.

Lektorka: Kateřina Fojtíková

Zápisné: 1.700 Kč

Jak se přihlásit:
Vyplňte a pošlete nám přihlášku do 7/10. Po potvrzení místa vás vyzveme k platbě.

Bankovní spojení:
115-2926620237/0100
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení účastníka.

 

Potřebuješ podpořit své komunikační dovednosti a sebedůvěru? Experimentální „kroužek“. Šest sobotních workshopů pro středoškoláky (15–18 let).

Jak vyjádřit své myšlenky, aby sdělovaly to, co opravdu chceš?
Jak se projevit před ostatními bez rozpaků?
Jak získat pro dobrou myšlenku další lidi?
Umíš podpořit druhé, kteří mají podobné sny a cíle jako ty?
Chceš objevovat, jak komunikovat respektujícím způsobem a zvládat konflikty?
A ještě se u toho dobře pobavit?

Spolu s dalšími mladými lidmi ve stálé menší skupině budeme společně rozvíjet naše komunikační dovednosti a to, co nás zajímá, prostřednictvím volné dramatické hry, improvizace, přirozeného pohybu, tvůrčího psaní a výtvarných prostředků. Nejde o to mít v těchto oblastech nějaké zkušenosti či dokonce zručnosti, ale chuť otevřít se novým možnostem s cílem něco se o sobě dozvědět, lépe se dorozumět s druhými a nacházet své místo ve světě. Budeme si vzájemnou podporou při objevování pro nás důležitých témat a každý měsíc můžeme znovu zjistit, jak se posouváme a jak se nám daří nové komunikační dovednosti a nápady přenášet do každodenního života.

MgA. Kateřina Fojtíková vystudovala divadelní dramaturgii na brněnské JAMU a věnovala se tvorbě výtvarného autorského divadla a dále se v něm vzdělávala v ČR, SR, ve Finsku, v Norsku a na Islandu. Pracuje jako dramaterapeutka s arteterapeutickým přesahem (akreditovaný výcvik u Asociace dramaterapeutů ČR a Institute of Developmental Transformations) a vede osobnostně rozvojové programy. Věnuje se i aktivizaci seniorů, lidí s duševním onemocněním, mentálním hendikepem aj. v sociálních službách.

Dokumenty