Seznamka pro rodiny s dětmi:

Jak obstát při sexuální výchově / host Lucie Jarkovská

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Přednáška a diskuse o tom, jak se postavit čelem k sexuální výchově u malých dětí, jakých se vyvarovat chyb a jak naložit s vlastním ostychem před zcela nestydatými dětmi.

Probereme, jaké dotazy od dětí lze očekávat, ale i to, že na některé věci a dotazy se prostě připravit nelze. Pak je třeba zhluboka dýchat a improvizovat.

Lucie Jarkovská je socioložka působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se nerovnostmi ve vzdělávání a genderově citlivou výchovou. Je členkou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, kde propaguje nesexistické přístupy ve výchově ke zdravým partnerským vztahům a sexualitě. Poznatky ze své vědecké činnosti popularizuje jako publicistka v médiích a při lektorování kurzů pro vyučující. Je autorkou knihy Gender před tabulí, ve které odhaluje, co dětem o světě žen a mužů sděluje škola, i to, jak děti samy vnímají genderové role a vztahy. S týmem českých a slovenských autorek jí vyšla nedávno u Albatrosu kniha Kapky na kameni. 50 příběhů českých a slovenských rebelek.

Seznamka pro rodiče s dětmi je příležitostí setkat se, vzájemně se podpořit, sdílet čas, nápady, radosti i strasti a předat si zkušenosti. Ve veřejném, inspirujícím, aktivizujícím a zároveň bezpečném prostoru galerie. Společně se snažíme vytvořit komunitu rodičů s dětmi s podobnými zájmy.