Debata:

Jak bude vypadat Černá kostka?

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Prezentace aktuální podoby novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny a následná debata. Pořádá Antikvariát a klub Fiducia.

V poslední době se proměňuje náplň plánované novostavby vědecké knihovny, tzv. Černé kostky. Kromě požadavku na dostupnost celého knihovního fondu na jednom místě, jenž byl hlavním argumentem pro vznik novostavby, se další plánovanou klíčovou náplní knihovny stává digitalizace. Kromě digitalizace kultury regionu, jež je symbolizována sloganem „…od coal mining k data mining“, by knihovna měla být také centrem vzdělávaní v oblasti technologií a takzvanou „zelenou knihovnou“. Ta by měla využívat dešťovou vodu či nabízet bezpapírové kopírování, měla by se rovněž stát střediskem klimatické osvěty a laboratoří obnovitelných zdrojů energie. Moravskoslezský kraj, zřizovatel knihovny, se aktuálně snaží získat podporu na výstavbu knihovny z Fondu spravedlivé transformace. Jak bude vypadat Černá kostka a jaká jsou případná úskalí projektu, o tom budeme hovořit s těmito hosty:

Ladislav Kuba – architekt, autor návrhu Černé kostky
Jakub Unucka – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Lukáš Curylo – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Moderuje Marta Pilařová.

V publiku budou přítomny ředitelka Moravskoslezské knihovny Libuše Foberová a zastupitelka Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová.

Pořádá Antikvariát a klub Fiducia.