Přednáška a procházka:

Miloš Vojtěchovský: Proluka – Cesta tam a zase zpátky

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

UPOZORNĚNÍ: Sraz u vstupu do Slezskoostravského hradu

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Dějiny situacionistického hnutí v teorii a praxi během chůze venku s kurátorem a umělcem Milošem Vojtěchovským.

Dérive je specifický způsob rychlé chůze v různých městských prostředích a jedna ze základních situacionistických praktik. Tato technika zahrnuje hravě-konstruktivní způsob chování i uvědomění si psychogeografických účinků. Liší se od klasické podoby chůze někam, nebo procházky.

Během dérive na určitou dobu jedna nebo více osob opustí své zažité vztahy, práci i zábavu, zapomene na obvyklé pohnutky k pohybu a aktivitám a pozornost obrací na své okolí, případně na náhodná setkání, k nimž dochází. Prvek náhody zde není vůbec tak důležitý, jak bychom se domnívali: viděno perspektivou dérive existují ve městech jisté psychogeografické siločáry, neustálé proudění, pevné body a meandry, které chodcům zabraňují, aby do jistých zón vstupovali, nebo je naopak opouštěli.

Musíme zmnožit počet poetických objektů i subjektů – dnes jsou bohužel tak vzácné, že i těm nejnicotnějším se dostává nepřiměřený emocionální význam – a pro poetické subjekty organizovat hry s poetickými objekty. V tom náš – v podstatě přechodný program – spočívá. Naše konstruované situace budou efemérní a budou bez budoucnosti. Budou to jen proluky. Co je pro nás zásadní, je skutečný život. O umění, nebo o cokoli jiného nám vůbec nejde. Věčnost je to neubožejší, s čím si člověk své aktivity může spojovat.“

Guy Debord: Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodních situacionistických tendencí, červen 1957

Miloš Vojtěchovský (*1955) je kurátor, historik umění, audiovizuální umělec, kritik, pedagog, vydavatel v oblasti elektronických médií, experimentální hudby a komunikačních systémů. Absolvoval estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od poloviny 70. let je činný v oblasti nezávislé hudby a výtvarných umění v Praze i jinde. V letech 1985 až 1995 žil v Amsterodamu. Iniciátor a organizátor mezioborového Centra pro Metamedia (klášter Plasy 1991-1999). Kurátor Sbírky moderního a současného umění NG v Praze (1995-1997), kurátor Medialabu Centra pro současné umění v Praze (2000-2003). Žije v Praze.