Preview:

Open Studios Ostrava

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Preview pilotního ročníku festivalu Open Studios Ostrava. Prezentace podob festivalu v Brně i Ostravě, projekce krátkého filmu a neformální setkání nad sklenkou vína.

Open Studios Art Hub na jeden květnový víkend otevírá umělecké ateliéry veřejnosti a tím přispívá k vzájemnému poznání i navázání kontaktů mezi umělci, umělkyněmi, kurátory, kurátorkami, odborníky i širším publikem.

Přijďte se s festivalem Open Studios seznámit měsíc před jeho začátkem. Chystáme prezentaci o podobách festivalu v Brně i Ostravě, projekci krátkého filmu a také neformální setkání nad sklenkou vína.

Celý program program festivalu Open Studios Ostrava 2022

Pořádá Open Studios Art Hub.

Open Studios Art Hub funguje jako mediátor kontaktů a komunikace mezi umělci na poli současného výtvarného umění. Produkuje program sloužící k rozvoji, osvětě a propagaci umělecké scény a jejich osobností.