Zahájení a panelová diskuze:

Open Studios Ostrava 2022

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstup volný

 

Oficiální zahájení pilotního ročníku festivalu otevřených uměleckých ateliérů a panelová diskuze s hosty na téma Umělec–politik–město.

Panelová diskuze:

Jaký smysl mají umělecká díla ve veřejném prostoru? Jaké podoby může v současnosti umění ve veřejném prostoru nabývat? Proč jej máme na náměstí, do parků či ulic umísťovat? Kdo má o výběru děl rozhodovat a jakou roli v tom hraje politika? Na tyto otázky se pokusí odpovídat hosté debaty zahajující první ostravské Open Studios. Vztáhneme je k situaci v Ostravě a zároveň zasadíme do širšího kontextu příkladů, které fungují či nefungují v jiných městech.

Účastnice:

Terezie Petišková – ředitelka Domu umění města Brna
Anežka Bartlová – historička umění a šéfredaktorka portálu Artalk.cz
Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora města Ostravy

Přehled zpřístupněných uměleckých ateliérů a další program akce:

Open Studios Ostrava 2022

Pořádá Open Studios Art Hub.

Open Studios Art Hub funguje jako mediátor kontaktů a komunikace mezi umělci na poli současného výtvarného umění. Produkuje program sloužící k rozvoji, osvětě a propagaci umělecké scény a jejich osobností.