Přednáška:

Michal Novotný: Dobrý život umělce

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Kurátor a ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha se pokusí představit, jakým způsobem umění v posledních letech reflektuje svoji společenskou roli.

Jak se umění vyrovnává s požadavkem na svou autonomii, kdy výsledky – podobně jako v moderní vědě – nejsou posuzovány jejich rozšířením nebo praktickou aplikací, ale jako příspěvek k rozšíření našeho poznání? Na řadě příkladů konkrétních děl, ale i s důrazem na historickou typologii postavy individuálního umělce jako génia, autora, vědce, organizátora, aktivisty i s jejich genderovými, sebestylizačními, stereotypními a jinými aspekty, se budeme ptát, jak a proč vlastně máme či můžeme roli umění ve společnosti obhájit.

Michal Novotný studoval dějiny umění, filozofii a antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění FUTURA v Praze. Od roku 2016 do roku 2018 působil jako koncepční dramaturg a externí kurátor v PLATO. Od roku 2016 je odborným asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi výrazné nezávislé výstavní projekty patří série skupinových výstav Orient (Kim?, Riga, BOZAR, Brusel, Bunkier Sztuki, Krakow, 2018), Orient2 (Kunsthalle Bratislava, 2019), Orient V (GHMP, Praha, 2019). V současné době působí zároveň na pozici ředitele Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii Praha.