Komentovaná prohlídka pro návštěvníky Colours (nejenom):

Nové sídlo s historiky a památkáři

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Komentovaná prohlídka nového sídla PLATO s Romanou Rosovou a Martinem Strakošem, autory stavebně-historického průzkumu jatek.

Prohlídka konverze památkově chráněných bývalých jatečních budov podle projektu architekta Roberta Konieczného a jeho ateliéru KWK Promes se zaměří se na památkový rozměr konverze a na prolnutí minulosti s novou podobou galerijního objektu.

Romana Rosová je historička a památkářka. Pracuje jako památkářka v Národním památkovém ústavu v Ostravě. Je členka spolku Za krásnou Ostravu.

Martin Strakoš je památkář a historik architektury. Pracuje jako památkář v Národním památkovém ústavu v Ostravě. Zabývá se především architekturou 19. a 20. století. Současně vyučuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Je členem spolku Za krásnou Ostravu. Pořádá procházky za památkami tohoto města.

 
Foto: Martin Polák, PLATO