Autorské čtení:

Festival ostravských knihoven 2022 v PLATO

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Vstup volný

 

Kubicová, Stach a Samko budou číst nejen ze svých knih, ale i z vybraných knih naší knihovny. Zazní i Skácelovy básně v podání Šenkypla.

V několika blocích budou návštěvníci svědky literárního fóra, kdy budou moci poznat zevrubněji texty a myšlení dvou současných regionálních literátek a jednoho literáta. Vystoupí Monika Kubicová, Petr Stach a Tereza Samko. Samotné čtení bude rámováno stoletým výročím od narození básníka Jana Skácela, protože téma letošního Festivalu ostravských knihoven je Jubileum. Zazní Skácelovy básně i příspěvky k výročí publikované v brněnském literárním měsíčníku Host.

Večerem provází jeho dramaturg a básník Martin Šenkypl.

Zároveň si v rámci festivalu každá z ostravských knihoven připravila jednu soutěžní otázku. Díky správným odpovědím získáte písmena, z nichž vyluštíte závěrečnou tajenku. U příležitosti 100. výročí narození básníka Jana Skácela se ptáme: „Jaké bylo první zaměstnání tohoto básníka po maturitě?“ Odpovědi na otázky můžete získat vždy v dané knihovně, tedy i v PLATO Bauhaus. Pokud se chcete zapojit do slosování o ceny, zašlete výslednou tajenku do 9. října 2022 na adresu info@festivalostravskychknihoven.cz, odevzdejte vyplněné zadání v kterékoliv ze zapojených knihoven nebo vyplňte webový formulář. V následujícím týdnu proběhne vyhlášení vítězů.

Monika Kubicová (1990, Frýdek-Místek). Její básnický debut Ze života zvracím vzduch vydalo roku 2011 ostravské nakladatelství Protimluv. Druhá sbírka by měla vyjít příští rok tamtéž. V současné době dokončuje prózu s názvem Náhradní program. Je to popis skutečných událostí, které zažila na Slovensku, kam jela původně na pracovní stáž.

Petr Stach (1996, Ostrava) studuje doktorský program Teorie a dějiny české literatury na Ostravské univerzitě, ve kterém se věnuje české experimentální próze. Pracuje v Antikvariátu a klubu Fiducia, kde se také spolupodílí na přípravě literárních akcí. Básně publikoval v časopisech Host a Tvar, jedna z jeho povídek se objevila v Ravtu. Recenze a články publikoval kromě Protimluvu, kde byl v letech 2019–2020 redaktorem, také ve Welesu a Tvaru.

Tereza Samko (1996, Opava) studuje Fakultu umění Ostravské univerzity, ateliér malby II a nyní pokračuje i v navazujícím studiu oboru Produkce v kulturních a kreativních odvětvích. Mimo svou výtvarnou tvorbu píše i básně, které se objevily na webových stránkách kolektivu Harakiri Czurakami.

Martin Šenkypl (1984, Opava). Absolvoval fakultu Metalurgie a materiálové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po studiích byl zaměstnán v hutním provoze jako technolog. První básně a povídky začal publikovat již v začátcích vysokoškolského studia – v ostravské revue Protimluv. Posléze byl zastoupen např. v Textech Pavla Kotrly, H_lauzích, Artiklu, A2 a dalších. Knižně je zastoupen výběrem ze své tvorby v knize Řezbáři stínů: almanach české poezie (Vladimír Stibor, 2016). Ve vlastním nákladu vydal sbírku Neděle a jiné myšlenky (2014). Básnický knižní debut Černý vesmírný popel (2019) mu vyšel u domovského nakladatelství Protimluv.