Seznamka pro lidi se smutkem:

Když je válka blízko

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Prostor pro zkoumání vztahu mezi válečným konfliktem a smutkem nebo úzkostí. S psychiatričkou Kateřinou Duchoňovou, sociální pracovnicí Bárou Klinovskou a terapeutem Jakubem Černým.

S válečnou zkušeností se v našich končinách setkáváme zejména zprostředkovaně. V posledních měsících se nicméně realita války vynořila mnohem více, než bylo po dlouho dobu běžné. Oproti jiným, „vzdálenějším“, ale rozhodně ne méně strašným konfliktům, ruská agrese na Ukrajině představovala pro mnoho z nás přímou konfrontaci s množstvím emocí, které válka přináší. Mnoho lidí bylo zapojeno v přímé i nepřímé pomoci, nebo se zprostředkovaně doslechlo příběhy z míst bojů. Na jedné straně jsou traumatické zkušenosti uprchlíků i lidí, kteří ve válce zůstali nebo nestihli utéct, vyvolávající soucit, smutek a naštvání. Na druhé straně strach o nás samé a naše blízké. V neposlední řadě můžeme zažívat také naději, vidinu změny a mnoho dalších v čase se proměňujících stavů.

Dlouhodobost konfliktu může vést také k jistému otupění a přivyknutí, které je na jednu stranu sebezáchovné, zároveň ale může vyvolávat pochyby a vytvářet prostor pro protiuprchlické nálady ve společnosti. Podobně jako v předchozích dílech seznamky bychom chtěli vytvořit prostor, kde lze problematické emoce i osobní zkušenosti sdílet, a vytvářet tak prostředí vzájemné podpory a rozpoznání.

Pozvání je určené všem, kterých se téma dotýká jak osobně, tak zprostředkovaně.

Večerem provedou:

MUDr. Kateřina Duchoňová
Lékařka se specializací v oboru psychiatrie na Oddělení dětské a dorostové psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice a v Centru krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice. Zaměřuje se také na psychodynamickou psychoterapii, terapii psychotraumatu a psychoterapii cizinců z různých kulturních okruhů včetně válečných uprchlíků. V minulosti absolvovala stáže ve zdravotnictví nebo dobrovolničila v různých zemích Afriky a Blízkého Východu. Věnuje se i publicistice a destigmatizačním projektům v oblasti duševního zdraví. Je aktivní členkou psychoterapeutické sekce a sekce pro transkulturní psychoterapii Světové psychiatrické asociace.

Bára Klinovská
Koordinátorka dobrovolnické pomoci a jako lektorka osvětového programu ostravské pobočky Organizace pro pomoc uprchlíkům. Koordinuje také iniciativu Vlny solidarity – hnutí, které se zabývá expedicí a distribucí humanitární pomoci v řeckých uprchlických táborech.

Jakub Černý
Psycholog, sociální pracovník a terapeut, který pracoval na různých pozicích v neziskovém i státním sektoru v oblastech drog, závislostí a duševního zdraví. Jako supervizor, lektor i aktivista podporuje projekty spjaté se sociální změnou a emancipací lidí s vlastní zkušeností, například v projektu Street support. Jakub je jedním ze zakládajících členů spolku Narativ, se kterým se dlouhodobě věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v ČR, strukturálním a politickým aspektům duševního zdraví a systému související podpory.

V plánu je pozvání hosta s vlastní zkušeností s válkou.

Seznamka je místem, ve kterém se o smutku mluvit může, kde je smutek legitimní a mnohdy potřebnou reakcí na nejrůznější životní i společenské okolnosti.