Přednáška:

Vnímání

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Přednáška české vizuální umělkyně Habimy Fuchs, která se účastní výstavy Optimalizované bajky o dobrém životě.

Česká umělkyně Habima Fuchs (* 1977) strávila řadu let v Berlíně. Následně podnikla několik pěších cest po Evropě, aby na základě osobních zkušeností studovala její kulturu a mytologii. Sochy, kresby, performance a instalace Habimy Fuchs jsou výsledkem upřímného odhodlání objevovat základní fenomény života. Prostřednictvím filozofického zkoumání i osobní zkušenosti stejně jako jejich intenzivním zapojením do náboženské a mytologické ikonografie vytváří formy, které pozastavují rozdíly mezi materiálními a nemateriálními způsoby bytí, zdůrazňují vzájemné vztahy mezi entitami a jejich prostředím a spojují různé kulturní tradice.