Performativní přednáška:

Martin Kohout: Leden

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Večer s českým vizuálním umělcem Martinem Kohoutem, který se účastní výstavy Optimalizované bajky o dobrém životě.

Ve své podzimní performativní přednášce Leden nás Martin Kohout provede skrze úvahy o vlastní práci, nedávných spolupracích, nebo i o tom, jakou roli v těchto reflexích na osobní úrovni sehrála nedávná a trvající zkušenost s truchlením. Především pak role a formy přítomnosti, které zesnulí hrají v našem životě a jak k nim přistupujeme. Inspirován prací belgické filozofky Vinciane Despret, Kohout v Lednu dojde snad i na otázku toho, jak a kde vytvořit prostředí, kde se snažíme projevy truchlení odprostit od kontroly explikace (jakožto formy řízení iracionálního jednání) a dát jim prostor k naslouchání a sledovat, kam nás zavedou.

Martin Kohout je český umělec žijící v Berlíně. Vystudoval film na pražské FAMU a výtvarné umění na UdK v Berlín a Städelschule ve Frankfurtu. Jeho práce je založena na intenzivním výzkumu, a to jak akademickém, tak kvalitativním. Jeho praxe zahrnuje širokou škálu médií, jako je film, sochařství, instalace, eventy a publikace. Kromě toho také produkuje hudbu pod jménem TOLE a vede nezávislé nakladatelství TLTRPreß. V roce 2017 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Spolupracuje s vídeňským Exilem a pražskou Polansky Gallery a působí jako asistent v Ateliéru fotografie na UMPRUM v Praze.