Autorské čtení:

„Nic se nevyrovná radosti neurotika, kterému v okamžiku, kdy čekal ránu palicí, dorazí vejplata“

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Daniel Hradecký je jedním z nejautentičtějších českých prozaiků. Jeho novodobé bajky přinášejí trpkou pointu k zamyšlení. Dramaturgem večera je básník Martin Šenkypl.

Píše opravdově, bez příkras a bez zbytečných formálních klišé. Daniel Hradecký popisuje ve svých textech svět protialkoholních léčeben, svět sociálně vyloučených a nenapravitelně pokřivených. Líčí čiré zoufalství, které může citlivý jedinec ve společenském systému tvrdě pocítit. Píše o sobě a současně o celé společnosti. Zachraň se, kdo můžeš; splátky a život v zinkovně tě dostihnou vždy nepřipraveného a bezbranného.

Daniel Hradecký se narodil v Mostě a vystudoval gymnázium v Litvínově. V letech 1994–2007 byl archivářem Ústavu archeologické památkové péče v Mostě. V současnosti je lokalizován v Brně. Je básníkem, prozaikem a svým způsobem i sociologem. Ve svých textech nahlíží na člověka, jeho konání a jeho nejvnitřnější pohnutky a selhání. Z básnické tvorby zmiňme jeho knihy Přibližování dřeva nebo těžko proniknutelnou aforistickou skladbu 64. Je laureátem ceny Magnesia Litera za rok 2021 za knihu kratších próz Tři kapitoly.

Dramaturg večera Martin Šenkypl absolvoval fakultu Metalurgie a materiálové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po studiích byl zaměstnán v hutním provoze jako technolog. První básně a povídky začal publikovat již v začátcích vysokoškolského studia – v ostravské revue Protimluv. Posléze byl zastoupen např. v Textech Pavla Kotrly, H_lauzích, Artiklu, A2 a dalších. Knižně je zastoupen výběrem ze své tvorby v knize Řezbáři stínů: almanach české poezie (Vladimír Stibor, 2016). Ve vlastním nákladu vydal sbírku Neděle a jiné myšlenky (2014). Básnický knižní debut Černý vesmírný popel (2019) mu vyšel u domovského nakladatelství Protimluv.