Seminář a diskuze:

Institucionální flexibilita

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Odpoledne věnované institucionální flexibilitě v současné době kontinuálních krizí a formám spolupráce s ukrajinskými umělci/kyněmi.

Hosté:

  • Jiří Havlíček, umělec a pedagog, ateliér Text-Forma-Funkce ostravské Fakulty umění
  • Milan Mikuláštík, umělec, kurátor a pedagog
  • Alice Nikitinová, umělkyně a pedagožka
  • Jiří Ptáček, kurátor a kritik
  • Ilona Rozehnalová, zakladatelka Antikvariátu a klubu Fiducia, členka Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
  • Tatiana Takáčová, kurátorka mezinárodního rezidenčního programu K.A.I.R. Košice

Moderátorka a moderátor: Edith Jeřábková a Jakub Adamec, PLATO

V souvislosti se střídajícími se a kontinuálními krizemi současnosti je kladen tlak na plasticitu fungování organizací a institucí. Se zkušeností ze spolupráce s Dnipro Center for Contemporary Culture chceme otevřít diskuzi o institucionální flexibilitě a formách spolupráce s kolegy/němi z umělecké scény a kulturních institucí, které a kteří v nedávné době spolupracovali s ukrajinskými umělci/kyněmi. PLATO chce pozvaným hostům a hostkám položit otázky, na které se společně pokusí odpovědět:

Co znamená kulturní pomoc v době těchto mimořádných událostí? Kdy a jak pomáhat, jaká pomoc je účinná? Musí se umělecké instituce omezit pouze na symbolický komentář, reflexi? Jaká jsou úskalí vlastní interpretace? Jakou roli v podpoře hraje originalita koncepce? Jaké nároky jsou kladeny na pracovníky instituce a programovou ohebnost? Jak plánovat a financovat tyto nečekané projekty?

Seminář a diskuze je otevřen všem a je určen především kulturním a vzdělávacím pracovníkům/icím.

Program souvisí s projektem rezidencí, který byl podpořen těmito institucemi: Evropská unie (Next Generation EU), Národní plán obnovy, Ministerstvo kultury ČR