Výstava:

Diplomky 2023

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22
Pořádá:
Fakulta umění Ostravské univerzity

Vernisáž 31/5 v 18 h

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

Vstup na vernisáž volný

 

Výstava diplomantů a diplomantek Fakulty umění Ostravské univerzity.

Solipsistní nebo angažované? Autentické či sdílené? Intimní nebo veřejné? Hmotné či virtuální? Jak významně se v produkci čerstvých absolventů Fakulty umění zrcadlí dominantní narativy současného umění, vůči kterým byly předcházející ročníky spíše rezistentní? Potvrdí se trend nebo je čas revolty? A pokud znovu převládne první z možností, je to důkaz institucionální integrity nebo spíše její zkostnatělosti? Výstava diplomek, koncipovaná jako sediment veřejných obhajob, nabídne dosud zřejmě nejautentičtější výpověď o současné umělecko / provozní praxi na fakultě.

Vystavující:
Piotr Cielecki, Pavol Godiška, Nikolas Holub, Pavlína Hradilová, Vladislav Hroš, Tereza Ignácová, Michaela Kempná, Karolína Kolbová, Pavlína Kotálová, Leonard Kramár, Ladislav Krech, Petr Kučera, Lucie Macková, Tereza Marková, Adéla Matalová, Kristýna Matalová, Anna Ovsíková, Zuzana Pazourková, Matěj Pikáli, Eliška Pitráková, Adam Rohony, Jakub Ružinský, Tereza Samková, Aneta Szubrytová, Barbora Šidlová, Daniela Šimáčková, Adriana Tomulcová, Terezie Vaňková, Štěpán Wilkus, Martina Zatloukalová