Komponovaný večer:

Jiří Černický

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Umělec Jiří Černický představí svou novou knihu Kongo severu (Dybbuk, 2023) a film Meteorologie soucitu (1993–2021). Následovat bude krátká debata s autorem.

Jiří Černický (*1966) je výtvarným umělcem, který od počátku 90. let 20. století významným způsobem spoluutváří charakter české umělecké scény. Jedná se o autora využívajícího široké spektrum vyjadřovacích prostředků a experimentujícího jak s tradičními formami – závěsným obrazem či kresbou –, tak s radikálními a inovačními postprodukčními postupy či performativními a participačními strategiemi. Jeho dlouhodobý zájem je také soustředěn na práci ve veřejném prostoru, kde se především věnuje site-specifickým intervencím nezřídka zapojujícím do procesu vzniku uměleckého díla kooperující zástupce komunit. Působil jako vedoucí ateliéru malba na UMPRUM, udržuje s místní uměleckou scénou trvalé kontakty a v roce 2015 se úspěšně habilitoval na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.