Příměstský tábor:

Art Kemp

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26
  2. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Pro děti od 11 do 15 let

Kapacita 20 dětí

Vždy od 8 do 16.30 h (společný program od 9 do 16 h)

Cena: 1.800,- Kč

Registrace

Pokud hlásíte dvě a více dětí na letní kempy PLATO, nabízíme rodinnou slevu ve výši 200 Kč na každý z kempů / dítě.

​Pokud by některé rodiny byly v komplikované finanční situaci, můžeme se individuálně domluvit na sníženém kurzovném.

 

Letní kemp pro starší děti (11–15 let). Letos s podtitulem Do hlíny.

Naše nová zahrada se stane nejen prostředím, ale také hlavním aktérem kempu. Budeme pozorovat procesy, které v ní probíhají, pomáhat jí v rozkvětu, spočineme v jejím stínu a zaposloucháme se do jejích zvuků, ruchů a hemžení, jež pak graficky i jinak znázorníme.

Pozorováním a nasloucháním se budeme učit, jak být neinvazivními a pečujícími spoluobyvateli. Jak využívat, ale nevyčerpávat, jak se z konzumentů stát zodpovědnými spoluobyvateli, jak se inspirovat ekosystémy, jak se harmonicky napojit a přitom zůstat tvořivými elementy.

Zahrada rovná se rostliny, živočichové, houby, jiné organismy a hlína. Zaboříme do ní ruce, abychom dali vzniknout něčemu novému—nejen esteticky cennému, ale třeba i důležitému pro blaho různých organismů.

Tradičně nás navštívi také současní umělci, mezi nimi sochaři, se kterými budeme tvořit na místě. Další s námi zpracují reportáže o zahradě a jejím dění.

…zahrada už na nás čeká!

Děkujeme Ministerstvu kultury ČR za podporu.

 
Foto: Martin Polák, PLATO