Diskuze:

OS-TRA-VAR 2023

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22
Pořádá:
Národní divadlo moravskoslezské
 

Debaty o současném divadle v rámci 25. ročníku festivalu ostravských činoherních divadel.

Čt 30/11
Nové (ne)jistoty
S divadelními režisérkami o hledání nových tvůrčích cest a témat a o problematice (ne)rovnosti a (bez)moci v prostředí vzdělávacích institucí, divadel i rozličných uměleckých kolektivů.

Pá 1/12
(S)hořím pro divadlo!
Otevřeně o pocitu (ne)vyhoření. Na tvůrce je neustále vyvíjen tlak na rychlý výkon za co nejmenší honorář. Je takový způsob fungování divadla udržitelný? A co vypovídá o naší kultuře, zdaleka ne jen divadelní?

Více na webu organizátora.