Workshop:

Jak citlivě vést rozhovor s lidmi, kteří se nám svěří se zkušeností se sexuálním násilím

  • zrušeno
  • zrušeno
Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22
Pořádá:
Adriana – místo, kde na to nejsi sama

Minimální doporučené vstupné je 100 Kč*

Registrace online

*Tímto příspěvkem pomůžete pokrýt náklady na tisk materiálů a další náklady na workshop, ale také tím podpoříš budoucí chod a rozvoj Adriany . Pokud by úhrada vstupného byla problém, určitě se na nás obrať a individuálně se domluvíme. Naším cílem je, aby workshop byl dostupný pro všechny, kdo o něj mají zájem.

 

Pro velký zájem workshop opakujeme.

Workshop se bude primárně věnovat tomu, jak vést rozhovor v situaci, kdy se ti tvůj blízká/ý, kamarádka/kamarád, člen/ka rodiny či kdokoliv jiný svěří, že byla/byl obětí sexualizovaného násilí.

Společně na workshopu probereme a připravíme se na to, jak v daný moment zareagovat a umět být oporou. Půjde o interaktivní, zážitkový, zkušenostní prostor, kdy se pokusíme společně vcítit do člověka, jež se nám svěřuje. Budeme se zabývat vhodnými reakcemi, způsobům poskytnutí pomoci, práci s emocemi ale i následné sebepéči. Dále si povíme něco o mýtech a faktech týkajících se sexualizovaného násilí, které ve velké míře mohou ovlivnit to, jak zareagujeme. Na workshopu se ti pokusíme nabídnout co nejvíce komplexní vhled do tohoto tématu.

Bezpečný prostor pro diskuzi je samozřejmostí. Workshop je určen komukoliv, kdo se o toto téma zajímá. Workshopem budou za Adrianu provázet Andrea Tobolová a Kateřina Koutná.

Kdo jsme?

Adriana – místo, kde na to nejsi sama je svépomocná skupina pro lidi se zkušeností se sexualizovaným násilím. Fungujeme především v Ostravě, to je místo našeho zrodu, ale potkáváme se i online, takže na naše setkání se připojují ženy z různých regionů. Svépomocnou skupinu organizujeme už dva a půl roku a naše setkání již navštívilo více než 35 žen. Na základě našich zkušeností, jak z praxe, tak ze studia tohoto tématu jsme se rozhodly uspořádat workshop na téma citlivé komunikace, protože jsme si uvědomily, že správná reakce okolí, je klíčová proto, aby se člověk se zkušeností se sexualizovaným násilím odhodlal zahájit další kroky, jež mu pomohou následně trauma postupem času zpracovat.

Obsah a text připravil pořadatel akce.