Komentovaná prohlídka:

Julie Béna: Fantasy

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz

Vstupné:
Fandíš 1 Kč
Podporuješ 30 Kč
Srdíčko 100 Kč

 

Prohlídka výstavy Julie Bény, francouzské umělkyně působící i na české scéně, nabízející působivý přehled hlavních témat prostupujících její dosavadní tvorbou.

Provádí kurátor výstavy a ředitel PLATO Marek Pokorný.