dnes

PLATO

csen
Výstavy

bauhausTWINS

Zahájení 15. května v 18 h

Autor:
zukunftsgerauesche


Koncept:
Robert K. Huber


Produkce:
Peter Winter

Poradenství v oblasti statiky:
Prof. Dr. Rosemarie Wagner


Montáž:
Kevin Kutzner


Poděkování:
Helena Doudová, Jana Doudová, Mert Özkan

Kurátoři:
Robert K. Huber, Marek Pokorný

 

Instalace bauhausTWINS recykluje dochované prvky z fasády budovy slavné umělecké školy Bauhaus v Desavě a přetváří je do podoby monumentální prostorové struktury. Architekturu původní budovy navrhl zakladatel školy Bauhaus Walter Gropius. Autory instalace složené z architektonických fragmentů dochovaných po rekonstrukci z roku 1976 jsou Robert K. Huber a členové studia zukunftsgeraeusche.

Instalace slouží i jako platforma pro diskuzní a vzdělávací programy. bauhausTWINS se zároveň stává centrálním bodem festivalu re:bauhaus, pořádaném v roce 100. výročí založení Bauhausu.

„Projekt je uveden v podobě vestavěné instalace v PLATO, v bývalém hobbymarketu Bauhaus, který galerie dočasně využívá, a to po své úspěšné premiéře v roce 2018 v Postupimi při kongresu federální nadace Baukultur. Na tomto mimořádném místě, které se ironicky a nanejvýš aktuálně odvolává na dědictví Bauhausu, ztělesňuje bauhausTWINS haptické médium zahrnující historický původ, změnu probíhající v čase i aktuální interakci.

bauhausTWINS je průchozí instalací, která využívá prvky z průčelí budovy Atelierhaus z Bauhausu v Desavě, vyrobené pro velkou poválečnou rekonstrukci z roku 1976. Prvky oken a dveří byly demontovány při další renovaci a rekonstrukci fasády Atelierhausu v roce 2011 a zukunftsgeraeusche je získalo od Nadace Bauhaus Dessau.

Konstrukce, otevřená ze všech stran, působí z každého směru jiným prostorovým dojmem a umožňuje odlišný přístup: od měřítka ateliérových místností budovy Atelierhaus až po rozvolněnou strukturu, která otevírá prostor pro širší kontext a reflexi. Prostřednictvím bauhausTWINS se lze ptát na dnešní vnímání toho, jak nakládáme s dědictvím moderny, udržitelným rozvojem a přestavbami našich měst a staveb.

Název bauhausTWINS je hříčkou s anglickým výrazem ‚twinning’, který se pojí nejen s procesem opakovaného používání věcí v novém kontextu. Označuje také zvláštní fenomén paralelní existence dvou verzí prvků z fasády (z rekonstrukcí z let 1976 a 2011). Znamená také partnerství a rovněž se standardně užívá pro spojování ocelových konstrukcí.“

Robert K. Huber

zukunftsgeraeusche GbR (zkg) je interdisciplinární výzkumná platforma zaměřená na architekturu, mezioborové vzdělávání, urbanistický a společenský výzkum a udržitelný rozvoj. Byla založena v roce 2005 a sídlí v Berlíně a Mnichově. V roce 2019 zkg založili uprostřed kruhového objezdu na berlínském Ernst-Reuter-Platz nové společenské centrum bauhaus reuse, které zároveň slouží jako městská laboratoř pro vzdělávání, výzkum a performance. Od roku 2009 zkg spolupracuje s Technickou univerzitou Berlín jako její vědecký a vzdělávací partner. Současnými partnery zkg jsou Robert K. Huber a Peter Winter.

Iniciátor festivalu re:bauhaus:
Goethe-Institut

Hlavní podpora:
Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvo kultury ČR

Spolupráce:
Stiftung Bauhaus Dessau, Berufsförderungswerk des Bauindustrieverbands Berlin-Brandenburg, Technische Universität Berlin

Podpora:
DLW Gerflor, Dr. Schutz Group, MAPEI, RSB Rudolstädter Systembau, SWT Stahlwerk Thüringen, Zinkpower / Industrieverband Feuerverzinken

re:bauhaus – moderní emancipace, vzdělávání, výměna – je mezinárodní festival tematizující vznik a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě a dále politické a společenské podmínky, ze kterých tato hnutí vzešla. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesstiftung Baukultur, Ministerstvem kultury ČR a statutárním městem Ostrava.

Festival re:bauhaus v PLATO

Výstavy:

bauhausTWINS
05/2019–01/2020

Škola stylingu
jaro 2020

Vzdělávací projekty:

Škola výrazů
pro mladé umělce, kurátory, teoretiky a studenty vybraných humanitních oborů
09/2019

Škola myšlení
pro studenty Střední umělecké školy v Ostravě
09–11/2019

Škola zapomnění
pro studenty Fakulty umění Ostravské univerzity
10–12/2019

Critical Styling
dvoudenní sympozium
11/2019


Diskuse:

Výmarská ústava. Století plné otázek
05/2019

Bauhaus, Black Mountain College a současnost
11/2019

Další:

Přednášky a prezentace
09–12/2019

Bauhaus model: umění v dílně
řemeslné workshopy pro dospělé
09–11/2019

Abeceda designu
Kreativ Kemp pro mladší děti (7–11 let)
08/2019

B jako Bauhaus
Art Kemp pro starší děti (12–14 let)
08/2019

Bauhaus: učitel jako průsečík
letní akademie pro pedagogy
08/2019

 

14

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák