Výstavy

bauhausTWINS

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Zahájení 15/5 v 18 h

Autor:
zukunftsgerauesche


Koncept:
Robert K. Huber


Produkce:
Peter Winter

Poradenství v oblasti statiky:
Prof. Dr. Rosemarie Wagner


Montáž:
Kevin Kutzner


Poděkování:
Helena Doudová, Jana Doudová, Mert Özkan

Kurátoři:
Robert K. Huber, Marek Pokorný

 

Instalace bauhausTWINS recykluje dochované prvky z fasády budovy slavné umělecké školy Bauhaus v Desavě a přetváří je do podoby monumentální prostorové struktury. Architekturu původní budovy navrhl zakladatel školy Bauhaus Walter Gropius. Autory instalace složené z architektonických fragmentů dochovaných po rekonstrukci z roku 1976 jsou Robert K. Huber a členové studia zukunftsgeraeusche.

Instalace slouží i jako platforma pro diskuzní a vzdělávací programy. bauhausTWINS se zároveň stává centrálním bodem festivalu re:bauhaus, pořádaném v roce 100. výročí založení Bauhausu.

„Projekt je uveden v podobě vestavěné instalace v PLATO, v bývalém hobbymarketu Bauhaus, který galerie dočasně využívá, a to po své úspěšné premiéře v roce 2018 v Postupimi při kongresu federální nadace Baukultur. Na tomto mimořádném místě, které se ironicky a nanejvýš aktuálně odvolává na dědictví Bauhausu, ztělesňuje bauhausTWINS haptické médium zahrnující historický původ, změnu probíhající v čase i aktuální interakci.

bauhausTWINS je průchozí instalací, která využívá prvky z průčelí budovy Atelierhaus z Bauhausu v Desavě, vyrobené pro velkou poválečnou rekonstrukci z roku 1976. Prvky oken a dveří byly demontovány při další renovaci a rekonstrukci fasády Atelierhausu v roce 2011 a zukunftsgeraeusche je získalo od Nadace Bauhaus Dessau.

Konstrukce, otevřená ze všech stran, působí z každého směru jiným prostorovým dojmem a umožňuje odlišný přístup: od měřítka ateliérových místností budovy Atelierhaus až po rozvolněnou strukturu, která otevírá prostor pro širší kontext a reflexi. Prostřednictvím bauhausTWINS se lze ptát na dnešní vnímání toho, jak nakládáme s dědictvím moderny, udržitelným rozvojem a přestavbami našich měst a staveb.

Název bauhausTWINS je hříčkou s anglickým výrazem ‚twinning’, který se pojí nejen s procesem opakovaného používání věcí v novém kontextu. Označuje také zvláštní fenomén paralelní existence dvou verzí prvků z fasády (z rekonstrukcí z let 1976 a 2011). Znamená také partnerství a rovněž se standardně užívá pro spojování ocelových konstrukcí.“

Robert K. Huber

zukunftsgeraeusche GbR (zkg) je interdisciplinární výzkumná platforma zaměřená na architekturu, mezioborové vzdělávání, urbanistický a společenský výzkum a udržitelný rozvoj. Byla založena v roce 2005 a sídlí v Berlíně a Mnichově. V roce 2019 zkg založili uprostřed kruhového objezdu na berlínském Ernst-Reuter-Platz nové společenské centrum bauhaus reuse, které zároveň slouží jako městská laboratoř pro vzdělávání, výzkum a performance. Od roku 2009 zkg spolupracuje s Technickou univerzitou Berlín jako její vědecký a vzdělávací partner. Současnými partnery zkg jsou Robert K. Huber a Peter Winter.

 

14

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák