Výstavy

Tradition today

Místo konání:
  1. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Zahájení 4/12 v 18 h

Umělec: Eduard Halberštát

Kurátor: Jakub Adamec

Doporučené vstupné 30 Kč

 

Vánoční strom – jedna z nejoblíbenějších tradic opět jako téma prosincové instalace. Autorem letošní intervence je Eduard Halberštát.

Eduard Halberštát (1937, Ústí nad Orlicí) je významný ostravský malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, tvůrce děl do architektury a bývalý pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Je členem SČUG Hollar, tvůrčí skupiny ÉQUIPE DES POMPIERS (1969), pražské Umělecké besedy a dalších. Ze svého rodného města se Halberštát do Ostravy dostal s nástupem na pozici brigádníka na hornické učiliště a Ostrava se mu nakonec stala novým domovem.

Od svých sedmnácti let sice pracoval jako důlní technik v uranových dolech v Jáchymově, ale po vojně se vrátil do Ostravy na šachtu Hlubina. Na toto období vzpomíná: „A zde mi vlastně osud daroval druhý život i nové pracovní zaměření. Přibližně rok po mém příchodu došlo ve sloji Flora k výbuchu metanu, při kterém během okamžiku zahynulo 54 kamarádů. Další změnou v mém životě bylo zapojení do výtvarného kurzu, kde jsem zjistil, že mi to s tužkou v ruce výborně jde, a tak po složení talentové zkoušky jsem pokračoval na AVU v Praze.” Po studiu na AVU v Praze (u Jana Smetany a Jiřího Johna) v letech 1967 až 1973 získal v roce 1984 stipendium francouzské vlády na studijní pobyt na École des Beaux-Arts de Paris (u Jacquese Yankela a Pierra Alechinského). Od roku 1969 se účastní četných výstav u nás i v zahraničí.

Jeho dílo zaznamenává osobní prožitky a životní příběhy. K typickým autorovým sériím patří např. Hlava 22, Hasičská družstva, Ostravská série, Zahrádky aj. Jeho tvorba je prostředkem zkoumání okolního světa, kdy vložená zkušenost dává dílům lidské měřítko. Stává se tak mozaikou lidské existence a výrazovou škálou od kvazi abstraktních plánů po expresivní figurativní kompozice a dokládá zakotvení v tradici i důvěru v obsahový přínos experimentu.

Po sérii autorských vánočních stromů převážně mladých autorek se v letošním roce PLATO rozhodlo vyzvat ke spolupráci právě Eduarda Halberštáta, z níž vzešlo dílo Tradition today této ostravské žijící legendy.

Jakub Adamec

„Ze všech předcházejících autorů vánočního stromu v PLATO jsem prožil nejvíce Štědrých večerů. Některé byly velice skromné, zvláště za 2. světové války, ale jejich pospolitou rodinnou atmosféru si pamatuji dodnes. Moje instalace vánočního stromu je spíše minimalistickou připomínkou těchto časů, na rozdíl od současné předvánoční nákupní hysterie podporované barnumskou reklamní masáží.

PS: V mém rodném městě Ústí nad Orlicí patří k výjimečné tradici malovaní a stavění papírových betlémů, které trvá v ústeckých domácnostech od konce 18. století, až do dnešních dnů. Jako kluk jsem o Vánocích obdivoval jeden z největších v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie a rovněž jich několik vytvořil. Ten z roku 2016 je zatím poslední.“

Eduard Halberštát