Média o výstavě Skɪz(ə)m

 

Přinášíme první ohlasy na výstavu Skɪz(ə)m.

Rozhovor s Markem Pokorným o výstavě Skɪz(ə)m na Ostravanu
Ivan Motýl: Nevím, jestli je svět otevřen PLATO, ale PLATO je otevřené světu, říká ředitel městské galerie Marek Pokorný, Ostravan, 12/3/2020

„Skupinová výstava Skɪz(ə)m, kterou do prostoru galerie PLATO Ostrava připravily Daniela a Linda Dostálkovy, přináší velmi aktuální pohled na fotografii, a to skrze její výrazné estetické působení a drzou vizualitu, která až překračuje hranice daného média.“
Tereza Rudolf Hrušková: Přítomnost ztracená v nadbytku, Artalk.cz, 9/3/2020

„Schizma znamená rozkol. Takový rozkol najde divák na velkoformátové fotograii Izraelky Ilit Azoulay, která je ve skutečnosti obrovskou koláží. Snímky pořídila v hotelu, kde v průběhu jomkipurské války věznili a mučili vojáky.“
Helena Dohnalová, Česká televize, 4/3/2020

„Skɪz(ə)m vlastně není výstavou v pravém slova smyslu. Je to pouhý pás panelů s fotkami, který lze v obrovské nákupní hale snadno minout. Cílem není výstavní projekt, ale zkoumání intenzity a intenzit.“
Ivan Motýl: V galerii PLATO se zkoumá intenzita fotografického média i knedlíčků plněných červenou řepou, Ostravan, 20/2/2020