Jak umělci reagují na pandemii a izolaci? On-line výstavu PLATO zahájí Filip Nádvorník.

 

PLATO dnes zahajuje výstavu Písek ve vzduchu, Duna v PLATO, která postupně představí díla devíti umělců místní scény reagujících na nynější pandemii a izolaci. PLATO jednotlivé příspěvky zveřejní během pěti týdnů na svém webu a sociálních sítích. Na on-line část (Písek ve vzduchu) naváže po znovuotevření galerie výstava (Duna v PLATO) prezentací děl zúčastněních autorů.

On-line prezentaci otevírá malíř Filip Nádvorník.

Kurátoři výstavy Písek ve vzduchu, Duna v PLATO Edith Jeřábková a Jakub Adamec oslovili tvůrce působící v Ostravě, kterým současná pandemie komplikuje život nejvíce. Tedy umělce na volné noze, s malými pracovními úvazky nebo nedávné absolventy Fakulty umění Ostravské univerzity. Ti přišli o možnosti výstav, rezidencí, nárazových výdělků nebo prodeje děl, které jsou momentálně na mrtvém bodě.

Malířku Hanu Puchovou, sochařku Šárku Mikeskovou, malíře, performera, herce a galeristu Michala Moučku, sochaře, básníka, performera a designéra Marka Pražáka, fotografa a aforistu Otakara Matuška či nejmladší zástupce ostravské scény Barboru Kurtinovou Jakuba Černého, Filipa Nádvorníka a Martina Kubicu kurátoři požádali o zaslání aktuálních prací nebo reakcí na stav pandemie ve formě videa, fotografií, nahrávek nebo textu. Ty postupně zveřejníme na webových stránkách a na sociálních sítích. První z nich už zítra 16/4, a pak v pravidelném intervalu dvou příspěvků týdně. Na tuto první část Písek ve vzduchu naváže výstava Duna v PLATO, která představí očekávaným návštěvníkům práce všech devíti umělkyň a umělců v prostoru znovuotevřené galerie.

Kurátorka Edith Jeřábková k výstavě uvádí: „Ve společnosti stále přetrvávají různé romantické představy o postavě umělce, proto je zvláště nyní potřebné ukázat nejen to, jak nám umělec realitu zprostředkovává, ale i to, jak se realita dotýká jeho běžného života.“

PLATO pandemie zastihla uprostřed příprav druhé výstavy z celoročního cyklu Intenzity s názvem Písek ve stroji. Termín jejího zahájení je k dnešnímu dni stále nejistý. Téma této velké výstavy bylo už více než před rokem zacíleno na zpomalení a nerůst, a tak se aktuální projekt Písek ve vzduchu, Duna v PLATO nečekaně, ale logicky stal její součástí.