Soustředění Hromada z jednoho zrnka písku ve fotografiích

 

Po čtyři dny jsme v rámci soustředění Hromada z jednoho zrnka písku (18–21/6/2020) poměrně intenzivně zpomalovali. Téma zpomalení a nerůstu a s tím propojená témata využívání odpadových materiálů, psychohygieny, odborového organizování nebo jiné organizace práce přilákala do PLATO až nečekaně početnou skupinu návštěvníků z nejrůznějších koutů ČR. Na soustředění navážou další programy k výstavě Písek ve stroji. Děkujeme, pokračujeme…

 

122

Václav Drozd: Manažerům na solar, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Václav Drozd: Manažerům na solar, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Eva Rossal: Tvůrčí etnografie – předpoklady, ideje, postupy, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Eva Rossal: Tvůrčí etnografie – předpoklady, ideje, postupy, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Recyklace za duhou z popelnic, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Recyklace za duhou z popelnic, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Pavel Sterec: Umění nerůst, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Vojtěch Kundrát: Hmota k ničemu, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Vojtěch Kundrát: Hmota k ničemu, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Filmy ve výběru Apoleny Rychlíkové s následnou diskuzí (kino-pátek), Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Filmy ve výběru Apoleny Rychlíkové s následnou diskuzí (kino-pátek), Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Filmy ve výběru Apoleny Rychlíkové s následnou diskuzí (kino-pátek), Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Jakub Černý: Momenty kolektivní radosti v době průmyslu štěstí (blok 1), Foto: Matěj Doležel, PLATO
Jakub Černý: Momenty kolektivní radosti v době průmyslu štěstí (blok 1), Foto: Matěj Doležel, PLATO
Tomasz Rakowski: Společný prostor, individuální prostor – umění, etnografie a každý den, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Tomasz Rakowski: Společný prostor, individuální prostor – umění, etnografie a každý den, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Nejlepší možný scénář / imaginativní rozcvička, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Nejlepší možný scénář / imaginativní rozcvička, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
I Love 69 Popgejů / Josef Váchal: Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, Foto: Matěj Doležel, PLATO
I Love 69 Popgejů / Josef Váchal: Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Foto: Matěj Doležel, PLATO
Foto: Magdaléna Dušková, PLATO