Soustředění:

Hromada z jednoho zrnka písku

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Můžete se přihlásit jak na celou akci (za zvýhodněnou cenu), tak pouze na vybraný program.

Upozorňujeme, že kapacita všech workshopů a přednášek je limitována.

Podrobně v záložce Jak se přihlásit.

Soustředění je součástí cyklu Intenzity.

 

Čtyřdenní celodenní program o nerůstových strategiích a procesech zpomalení. Soustředění je součástí výstavy Písek ve stroji.

  1. Hosté
  2. O SOUSTŘEDĚNÍ
  3. Bio
  4. JAK SE PŘIHLÁSIT

Karel Belda – jednatel společnosti OZO Ostrava s.r.o.
Václav Drozd – politolog, novinář a odborový organizátor
Jakub Černý – psycholog, sociální pracovník a terapeut
I Love 69 Popgejů – audiovizuální duo
Cyril Klepek – ředitel digitálního tržiště s odpadem Cyrkl (Brno)
Vojtěch Kundrát – chemik a vizuální umělec
Tomasz Rakowski – etnolog, kulturní antropolog a lékař
Eva Rossal – kulturní antropoložka, vědkyně a kurátorka
Apolena Rychlíková – dokumentaristka, publicistka a novinářka
Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora města Ostravy pro odbor ochrany životního prostředí
Marika Volfová & Mikuláš Černík – vizuální umělkyně & sociolog
Alex Vonsík – člen kolektivu Food not Bombs Ostrava
Umělci výstavy Písek ve stroji

Kurátoři/koordinátoři:
Jakub Adamec – dramaturg a kurátor PLATO a audiovizuální umělec
Pavel Sterec – vizuální umělec a pedagog Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

Co je třeba se odnaučit, abychom se zbavili (odcizené) práce, ale ponechali si (smysluplnou a naplňující) činnost? Jak směřovat umělecké instituce k nerůstu? Jak zpomalit, ale celkově neatrofovat? Jak pracovat s „péčí”, abychom ji v uměleckém provozu nedevalvovali okázalou estetizací? Co nás dnes může naučit odborové organizování, materiálová chemie, kreativní etnografie nebo antropologie nejen o toxicitě výkonu, ale hlavně o klidu? Pojďme společně integrovat zážitky z izolace a pandemií vynuceného zpomalení, abychom překonali úzkost a využili tuto zkušenost ve společenský a environmentální prospěch.

Soustředění bezprostředně navazuje zahájení výstavy Písek ve stroji, která je součástí celoročního cyklu Intenzity. Výstava i soustředění se zabývají povahou intenzity jako jedné z obecně sdílených charakteristik dnešního světa prostřednictvím pokusu o urychlení procesu zpomalení. Jejich jádrem je sabotáž produktivity a nerůst.

Ve čtyřech celodenních programech soustředění, jakýchsi „zastaveních”, se budou účastníci projektu Písek ve stroji (umělci, vědci, publicisté, psycholog) a veřejnost navzájem posilovat v nerůstových strategiích. Pokusí se formulovat princip osvobození od imperativu výkonu pro výkon a výkonu pro růst, stejně jako integrovat často tíživé zážitky ze zpomalení vyvolaného pandemií, a také ze sociální izolace, která vstoupila nečekaně do našich životů. Ovlivnila přípravu projektu, přerámovala jeho celkové vyznění a proměnila osobní zkušenost se zpomalením u všech zúčastněných. Zastavení budou probíhat uvnitř „materiálové knihovny“, tedy v jádru výstavy Písek ve stroji, nebo z ní budou vycházet. Skrze materialitu odpadu se dostaneme k tématům, jako je nadbytek, nouze a nerovnoměrná distribuce, stagnace.

Někteří z přizvaných umělců teprve na základě soustředění vytvoří svá díla pro výstavu Písek ve stroji, která tak budou na výstavě pozvolně přibývat. Program soustředění je tedy cílený jak na účastníky výstavy, tak na veřejnost (odpolední a večerní programy). Kromě pevných programových bodů počítáme i s volnými bloky, které vyplníme improvizovaným programem a diskusemi, do nichž se může zapojit každý návštěvník galerie.

„1 000 000 zrnek písku je hromada. Pokud 1 000 000 zrnek je hromada, pak 999 999 zrnek je hromada. Takže 999 999 zrnek je hromada. Pokud je 999 999 zrnek hromada, pak 999 998 zrnek je hromada. Takže 999 998 zrnek je hromada. Pokud … … Takže 1 zrnko je hromada.“

Jakub Adamec a Pavel Sterec

Václav Drozd – politolog, novinář a odborový organizátor. Absolvent oboru politologie na Univerzitě Karlově. V letech 2016 až 2019 působil jako redaktor internetového deníku Alarm. Pracuje jako odborový organizátor v Central European Organising Center (Evropské odborové organizační středisko) a pomáhá zaměstnancům v nadnárodních firmách zlepšovat pracovní podmínky. Angažuje se také v hnutí za klimatickou spravedlnost. Žije v Praze.

Mikuláš Černík – doktorand na Katedře environmenálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je aktivní v hnutí za klimatickou spravedlnost Limity jsme my a je členem RESETu: Platformy pro sociálně ekologickou transformaci.

Jakub Černý – psycholog, sociální pracovník a terapeut. Pracoval v oblastech užívání drog, závislostí a duševního zdraví. Jako supervizor, lektor i aktivista podporuje projekty spjaté se sociální změnou a emancipací lidí s vlastní zkušeností, například v projektu Street support. Je jedním ze zakládajících členů spolku Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v ČR, strukturálním a politickým aspektům duševního zdraví a systému související podpory. Působí v Ostravě a v Brně.

Vojtěch Kundrát – chemik a vizuální umělec, doktorand na Fakultě chemické VUT v Brně a student Ateliéru intermédií na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně. Zabývá se rozvojovou pomocí a vývojem dostupných technologií pro úpravu vody bez použití elektrické energie. Je spoluautorem krému na opalování pro znevýhodněnou albínskou populaci v západní Africe. Nadšeně objevuje umělecký svět a jeho prolnutí s dalšími okruhy lidské činnosti včetně chemie a průmyslových technologií. Žije v Brně.

Audiovizuální skupina I Love 69 Popgejů vznikla v roce 2001 ve Valašském Meziříčí. Jakub Adamec a Pavel Pernický (Marius Konvoj) jsou absolventy Ateliéru intermédií na OU. V letech 2005–2007 skupina provozovala v Ostravě galerii Strážná Věž. Popgejové vytvářejí vlastní trendy, a to z nich činí skutečný fenomén české undergroundové a nezávislé scény. Působí v Ostravě.

Tomasz Rakowski – etnolog a kulturní antropolog, docent na Ústavu etnologie a kulturní antropologie Varšavské univerzity a také lékař, specialista na úrazovou a pohotovostní medicínu. Mezi jeho výzkumné zájmy patří sociální umění, fenomenologická antropologie, postsocialistická transformace, antropologické studie o chudobě a vývoj zdola nahoru. Vedl etnografické terénní práce v Polsku a Mongolsku. Žije ve Varšavě.

Eva Rossal – kulturní antropoložka, vědkyně a kurátorka. Pracuje v Etnografickém muzeu v Krakově a spolupracuje s Institutem etnologické a kulturní antropologie Jagellonské univerzity v Krakově. Zabývá se experimentální spoluprací mezi sociálně angažovaným, participativním, užitečným uměním a antropologií, antropologií módy a oděvů, novou metodologií etnografického výzkumu a užitečností antropologie mimo akademickou půdu. Vedla terénní práce v Polsku a Itálii. Žije v Krakově.

Apolena Rychlíková – dokumentaristka, publicistka a novinářka. Věnuje se otázkám nerovností, sociálního vyloučení, feminismu, ekologie nebo dostupného bydlení. Je kmenovou redaktorkou serveru A2larm.cz, komentátorkou Salonu Práva a externí komentátorkou Českého rozhlasu Plus. Za dokument Hranice práce získala v roce 2017 cenu za nejlepší český dokument na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a cenu České filmové kritiky. Žije v Praze.

Pavel Sterec – vizuální umělec a pedagog. Absolvent AVU a VŠUP v Praze, pedagog Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. Zajímá se o nevědecký výzkum, interdisciplinaritu, radikální pedagogiku, metody odnaučování a uživatelsky orientované umění. Žije v Praze.

Marika Volfová – vizuální umělkyně. Doktorandka na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně zabývající se výzkumem zaměřeným na zkoumání vizuálních strategií environmentálních hnutí. Je také aktivistkou z hnutí Limity jsme my. Žije v Brně.

Můžete se přihlásit jak na celou akci (za zvýhodněnou cenu), tak pouze na vybraný program.

Čtyřdenní permanentka:
200 Kč (bez jídla)
920 Kč (s jídlem, 4x vegetariánský oběd, 3x vegetariánská večeře)
Registrační formulář
Registrovat se můžete do 14/6, platba předem nutná.

Jednotlivé akce:
30 Kč, platba na místě
U všech akcí je kapacita omezena z důvodu vládních opatření. Máte-li zájem o některou z nich, rezervujte si místo předem. U workshopů je rezervace předem nutná, u přednášek pouze doporučená. Rezervace míst na rodinný workshop nutná na info@plato-ostrava.cz.
Registrační formulář na jednotlivé akce
Nemusejí vyplňovat ti, kteří si zakoupili permanentku.

 

Program:

123

Recyklace za duhou z popelnic, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Recyklace za duhou z popelnic, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Vojtěch Kundrát: Hmota k ničemu, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Vojtěch Kundrát: Hmota k ničemu, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Eva Rossal: Tvůrčí etnografie – předpoklady, ideje, postupy, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Eva Rossal: Tvůrčí etnografie – předpoklady, ideje, postupy, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Václav Drozd: Manažerům na solar, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Václav Drozd: Manažerům na solar, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Filmy ve výběru Apoleny Rychlíkové s následnou diskuzí (kino-pátek), Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Filmy ve výběru Apoleny Rychlíkové s následnou diskuzí (kino-pátek), Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Filmy ve výběru Apoleny Rychlíkové s následnou diskuzí (kino-pátek), Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Jakub Černý: Momenty kolektivní radosti v době průmyslu štěstí (blok 1), Foto: Matěj Doležel, PLATO
Hromada z jednoho zrnka písku. Jakub Černý: Momenty kolektivní radosti v době průmyslu štěstí, foto: Matěj Doležel, PLATO
Jakub Černý: Momenty kolektivní radosti v době průmyslu štěstí (blok 1), Foto: Matěj Doležel, PLATO
Tomasz Rakowski: Společný prostor, individuální prostor – umění, etnografie a každý den, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Tomasz Rakowski: Společný prostor, individuální prostor – umění, etnografie a každý den, Foto: Matěj Doležel, PLATO
I Love 69 Popgejů / Josef Váchal: Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, Foto: Matěj Doležel, PLATO
I Love 69 Popgejů / Josef Váchal: Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, Foto: Matěj Doležel, PLATO
I Love 69 Popgejů / Josef Váchal: Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, Foto: Matěj Doležel, PLATO
Pavel Sterec: Umění nerůst, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Nejlepší možný scénář / imaginativní rozcvička, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
Nejlepší možný scénář / imaginativní rozcvička, Foto: Magdaléna Dušková, PLATO
 

 

 

Děkujeme za podporu Ministerstvu kultury ČR a Moravskoslezskému kraji.