Má se galerie společensky a politicky angažovat? Rozhovor s Markem Pokorným

 

Iniciátor výstavy Písek ve stroji – Piekło kobiet a ředitel PLATO Marek Pokorný o aktuálním projektu v době druhé vlny pandemie koronaviru COVID-19. Výstava je instalována ve veřejném prostoru na budově PLATO až do 3/1/2021.

Podle jakého klíče probíhal výběr umělců a umělkyň?

Marek Pokorný: Rozhodli jsme se oslovit umělkyně a umělce z Polska, jichž se situace nejvíc týká, ale také autorky a autory působící v Česku. S odkazem na analogické snahy o potlačení práva žen rozhodovat o svém těle se týkají i Slovenska, obrátili jsme se také na Annu Daučíkovou jako zástupce spojeného alespoň původem a dlouhodobým působením s touto zemí. Vybírali jsme zejména ty, kteří se buď dlouhodobě věnují ve své tvorbě politickým a sociálním aspektům postavení žen ve společnosti, anebo se nyní aktivně účastní protestních akcí v Polsku. Myslíme si, že se problém netýká jen žen a neangažují se jen ženy. Vzájemná podpora a reflexe problému je významným prvkem řešení dnešní politické eskalace problému v budoucnosti, což dokládají právě příspěvky připravené partnerskými dvojicemi z Česka i Polska.


Jaké dostali umělci zadání?

MP: Zadání bylo vlastně jednoduché. Chtěli jsme, aby oslovené umělkyně a umělci nějak obrazově reagovali na akutní fázi konfliktu týkajícího se práva žen na rozhodování o svém těle. Zda jejich příspěvek bude spíše metaforický, nebo výslovně angažovaný, jsme ponechali na nich. Jediný “požadavek” z naší strany byl, aby do svých prací zakomponovali blesk, který se stal jedním ze sdílených poznávacích znamení protestů a který náš projekt sjednocuje. Tyto příspěvky pak budou ve formě velkorozměrových polepů výkladců našeho sídla komunikovat s veřejností. Rozměry jsou různé, ale nejmenší formát je zhruba 10 metrů čtverečních.


Má se galerie politicky angažovat?

MP: Otázka práva na rozhodování o vlastním těle je principiální a těžko ji v evropském kontextu lze považovat za něco, co se týká jen konkrétních politických kroků vlády v konkrétní zemi. Týká se nás všech. Vydáváme se samozřejmě na tenký led, ale jako instituce trváme na určitých hodnotách a měli bychom zaujmout prostřednictvím umění čas od času jasný postoj k něčemu, co je ohrožuje principiálně.


Co si PLATO myslí o legálních interrupcích?

MP: Nevím, co si myslí jednotlivé členky a členové týmu o legálních interrupcích, ale asi se shodujeme na zcela základní věci, a to, že rozhodování o tom, jak naložím se svým tělem, je komplikovaný proces, který nelze ideologicky zjednodušit, podřídit jedné perspektivě a mocensky ho vynucovat.

 
Foto: Magdaléna Dušková, PLATO