Ruina jako hlavní téma roku 2021

 

V novém výstavním cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach bude naším ústředním tématem pojem ruiny. Různé projevy ruin nás provedou nejenom rokem 2021, ale budeme je v pěti částech cyklu sledovat až do přestěhování galerie do zrekonstruovaných bývalých městských jatek v polovině roku 2022.

Metafora ruiny charakterizuje „život“ v neúplném stavu – minulé celky se zhroutily a průběžně se hroutí i plány, které si děláme. Cílem projektu je pokus ukázat, promyslet a pochopit ruinu jako základní aktivní a aktivizující prvek stavu světa a lidské praxe.

Ruinu nevnímáme jako něco negativního, ale například jako emocionální loučení se s minulostí, která stále trochu trvá. Ruinu chápeme i jako součást působiště PLATO – v současnosti je jím ruina bývalého hobbymarketu, v nejbližší budoucnosti se přestěhujeme do opravených ruin jatek. Také Ostravu můžeme vnímat jako ruinu někdejšího centra průmyslu a těžby.

V pěti částech cyklu – „divadelních obrazech“ (Proměna; Čas oplakávání; Ruina, rozrůznění; Doutnající ruina, obraz; Ruina, vyšetřování) představíme umělecká díla Micol Assaël, Alexe Baczynského-Jenkins a kolektivu KEM, Anny Daučíkové, Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Lenky Klodové, Kris Lemsalu Malone, Taus Makhachevy, Richarda Nikla, Daniely a Lindy Dostálkových nebo Marka Pražáka.

Samostatnou dramaturgickou linkou bude v průběhu celého cyklu fungovat nakladatelství Octopus Press, pro nějž už byly objednány nové texty, překlady, videa nebo audiozáznamy od českých a zahraničních umělců a teoretiků. V případě dalšího uzavření galerie se stane Octopus Press online platformou, jejímž prostřednictvím bude možné udržet přímý kontakt veřejnosti s uměním.

 
Bývalá městská jatka před rekonstrukcí v roce 2018, foto: Zuzana Šrámková