Dílo Josseho Pyla na střeše PLATO

 

Prologem k novému výstavnímu cyklu PLATO Ó a ach, krása, ruina a strach je umělecká intervence na střešní konstrukci galerie. Její autor, belgický umělec působící v Amsterodamu Josse Pyl (*1991), ztvárnil na dvou černobílých velkoformátových panelech název celého cyklu.

Na objektu pojmenovaném O a A, K, R a S se jeho jednotlivá slova „ó, ach, krása, ruina a strach“ podobně jako u ruin, kterými se dramaturgie PLATO bude v příštích měsících zabývat, rozpadají až na hranici čitelnosti.

„Josseho Pyla jsme oslovily, protože nás fascinuje způsob, jakým se autorova praxe vyvinula od typografie k umění, a také proto, že se v posledních letech tématem ruin zabýval,“ říkají kurátorky intervence Daniela a Linda Dostálkovy.

Společně s exteriérovou intervencí vytvořil Josse Pyl pro PLATO také sérii pěti kreseb sloužících jako grafické znaky pěti částí cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach. Tyto kresby se objeví jak na našich webových stránkách, tak na plakátech a dalších vizuálních materiálech galerie v průběhu konání cyklu, tedy až do přestěhování PLATO do zrekonstruovaných bývalých městských jatek v květnu 2022.

 

14

Josse Pyl: O a A, K, R a S, foto: Matěj Doležel, PLATO
Josse Pyl: O a A, K, R a S, foto: Matěj Doležel, PLATO
Josse Pyl: O a A, K, R a S, foto: Matěj Doležel, PLATO
Josse Pyl: O a A, K, R a S, foto: Matěj Doležel, PLATO