Výzva k participaci na audio performance Tomáše Knoflíčka 16/11

 

Zapojte se do zvukové události Tomáše Knoflíčka „Slyším, jak se hroutí prostor…“, která proběhne v úterý 16/11 od 18.30 do 19 h v rámci vernisáže výstavy Verbal Slip Daniely a Lindy Dostálkových.

Zájemkyně/ci o zvukovou participaci, přijďte nejpozději do 17.30 h v den vernisáže se svým vlastním bluetooth reproduktorem a paměťovou kartou (ideální varianta) nebo smartphonem, do něhož vám autor nahraje váš part. Počet účastníků je neomezený. Svůj zájem prosím potvrďte na info@plato-ostrava.cz do neděle 14/11.

Audio performance je založená na práci s audionahrávkami demolic staveb, které jsou promíseny s autentickými zvuky prostředí PLATO. Projekt může asociovat předčasnou zádušní mši za daný prostor, stejně tak ale reprezentuje pokus, jak oddálit jeho očekávaný konec a přisoudit mu status věčného provizoria.

Tomáš Knoflíček je hudebník a také kurátor, teoretik a historik umění a pedagog přednášející od roku 2004 dějiny umění na Fakultě umění Ostravské univerzity.

 
Foto: Monika Abrhámová, Ostrava Kamera Oko