Vernisáž a audio performance:

Doutnající ruina, obraz

Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26

Vstup volný

 

Zahájení výstavy Lindy a Daniely Dostálkových, která tvoří čtvrtý obraz cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach. Audio performativní situace Tomáše Knoflíčka.

IV. obraz Doutnající ruina, obraz:

Daniela a Linda Dostálkovy: Verbal Slip
17/11–27/2/2022
Kurátorka: Edith Jeřábková

To, co nám nechtěně vyklouzne z úst, může být sice mimo rámec korektnosti, může to však vést k důležitým změnám na různých úrovních. Výstava Verbal Slip se obrazově zamýšlí nad hranicemi korektnosti a naším vlastním uvězněním a svobodou v rámci zásad etického, ekologického, udržitelného a mezidruhového života.

Participativní performance:

Tomáš Knoflíček: Slyším, jak se hroutí prostor…

Do performance se může zapojit i kdokoli z návštěvníků. Zájemkyně/ci o zvukovou participaci, přijďte nejpozději do 17.30 h v den vernisáže se svým vlastním bluetooth reproduktorem a paměťovou kartou (ideální varianta) nebo smartphonem, do něhož vám autor nahraje váš part. Počet účastníků je neomezený. Svůj zájem prosím potvrďte na info@plato-ostrava.cz do neděle 14/11.

Audio performativní situace Tomáše Knoflíčka „Slyším, jak se hroutí prostor…“ inspirovaná tématem čtvrtého obrazu Doutnající ruina z cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach:

„… jak řinčí sklo a padá zdivo a čas zaniká jediným silným plamenem.“ (James Joyce, Odysseus)

Participativní zvuková událost, založená na práci s audionahrávkami demolic staveb, které jsou promíseny s autentickými zvuky prostředí PLATO. Projekt může asociovat předčasnou zádušní mši za daný prostor, stejně tak ale reprezentuje pokus, jak oddálit jeho očekávaný konec a přisoudit mu status věčného provizoria.

Tomáš Knofliček je kurátor, teoretik a historik umění a hudebník, který je na poli experimentální hudby spjat především s formací Gurun Gurun. Pořádá festival současného umění Kukačka. Působí na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Děkujeme za podporu Ministerstvu kultury ČR a Moravskoslezskému kraji.