V anketách Artalk a A2larm PLATO rezonovalo

 

Jako jeden z nejsilnějších zážitku roku 2021 byl v anketách Artalk a A2larm byl uveden i náš celoroční výstavní cyklus tematizující problematiku ruin.

„Velice jsem také ocenila výstavní cyklus Ó a Ach, krása, ruina a strach Edith Jeřábkové v ostravském P[LATO], obzvláště pro zařazení tvorby Lenky Klodové a Anny Daučíkové.“
kurátorka Hana Janečková pro Artalk

„V galerii PLATO proběhly retrospektivní výstavy dvou feministických performativních umělkyň, kterých si velmi vážím a kterým se konečně v posledních letech dostává zasloužené pozornosti: Lenky Klodové a Anny Daučíkové.“
umělkyně Eva Koťáková pro A2larm

Děkujeme!

 

13

Anna Daučíková: Ó a ach a uf. Něco víc k pokrevní pří-buznosti. Foto: Martin Polák, PLATO
Lenka Klodová: Koženka a jiné imitace. Foto: Martin Polák, PLATO
Lenka Klodová: Koženka a jiné imitace a Anna Daučíková: Ó a ach a uf. Něco víc k pokrevní pří-buznosti. Foto: Martin Polák, PLATO